BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!

in Deep Diveslast year

Gold-YJPRO7AHZ5PC7AKM7L4QRHBSYI.jpg
Source / Извор: Reuters.com

Russian ruble lack liquidity.


It seems that in the shadow of the events in Ukraine and the news about the natural gas ruble, another sensational news has been completely pushed to the background: The global financial system was established in Bretton Woods and is officially dead!


Namely, on March 28, the Central Bank of Russia tied the ruble to gold again! On that day, the provision on the purchase of one gram of gold for 5,000 rubles came into force. For the first time since August 15th, 1971, when Richard Nixon declared the United States bankrupt and abolished the last paper currency – the dollar – the gold backing.

What this means? You can find a good explanation of Hal Turner at the link below:

“…Russia will only sell its oil and gas in Rubles, and Rubles are now fixed at 5,000 Rubles per gram, anyone wishing to buy Oil or Gas will need to either pay in Rubles or pay in Gold, and they won't get the US Dollar value for the gold they tender as payment!

People around the world will be literally THROWING their money at the Ruble and DUMPING Dollars and EUROS to do it.

What Russia just did is the financial equivalent of detonating a nuclear bomb.

FWIW, the last guy on this planet who tried to back a currency with Gold, was Muammar Quadaffi of Libya.”


Only ten days ago, we sent a text entitled “Financial Nuke!”, leaving at the blockchain same claim after the introduction of the ruble backing with natural gas. The golden ruble is just a confirmation of what has already been said…

Изгледа да је у сенци догађаја у Украјини и вести о гасној рубљи потпуно у други план потиснута још једна сензационална вест: Глобални финансијски систем установљен у Бретон Вудсу и званично је мртав!


Наиме, 28. марта Централна банка Русије везала је поново рубљу за злато! Тог дана почела је да важи одредба о откупу једног грама злата за 5000 рубаља. Први пут откад је 15. августа 1971. Ричард Никсон прогласио банкрот САД и укинуо последњој папирној валути – долару – златну подлогу.

Шта ово значи? Добро објашњење Хала Тарнера можете наћи на доњем линку:

„…Русија ће нафту и гас продавати само у рубљама, а рубља је сад фиксирана на 5.000 рубаља за грам, па ће свако ко жели да купи нафту или гас морати да плати или у рубљама или у злату, у чему више нема вредности америчких долара према златној понуди за плаћање!

Људи широм света буквално ће се БАЦАТИ на рубљу и ОДБАЦИВАТИ доларе и евре да би то урадили.

Оно што је Русија управо урадила финансијски је еквивалент детонацији нуклеарне бомбе.

Узгред, последњи човек на овој планети који је покушао да подржи валуту златом, био је Моамер Гадафи из Либије.“


Пре свега десетак дана послали смо текст под насловом „Финансијска нуклеарка!“ остављајући исту тврдњу после увођења покрића рубље природним гасом. Златна рубља само је потврда већ реченог…

Putin ruble_585x652.jpg


But that’s not the end of the story. The return to gold is actually a step backwards, towards the construction of a centralized financial structure on gold again, which has enabled so many scams. Napoleon also earned the trust of his citizens and the title of Emperor by returning gold to circulation, but that again brought only short-term relief – and a new fraud in the centralized financial system.

Today, for the first time in the history of the World, we have established a decentralized mechanism and a measure of value that cannot be confiscated – bitcoin! It is true that both gold and bitcoin (just like the gold ruble) currently lack liquidity, but that is not a problem as long as they can serve as a guarantee (or measure) of value. That is why today, for the first time, in addition to the bitcoin-gold relationship, we are also leaving the relationship between the ruble and gold. It will be easy for you to calculate how much the dollar is really worth through gold:

Али није ту крај приче. Повратак на злато заправо је корак назад, ка новом изграђивању централизоване финансијске конструкције на злату које је омогућило толике преваре. Наполеон је исто тако заслужио поверење својих грађана и титулу цара враћањем злата у промет, али то је опет донело само краткотрајно олакшање – до нове преваре у централизованом финансијском систему.

Данас, по први пут у историји света имамо успостављен децентрализовани механизам и меру вредности која се не може конфисковати – биткоин! Истина је, и злату и биткоину (баш као и златној рубљи) тренутно недостаје ликвидност, али то није проблем док они могу да послуже као гаранција (односно мера) вредности. Зато данас први пут поред односа биткоин-злато, остављамо и међусобни однос рубље и злата. Преко злата биће вам бити лако да израчунате колико заиста вреди долар:


1 g = 5,000 rubles

1 g = 0.032151 toz

1 toz = 31.10 g

1 toz = 155,500 rubles

1 toz = 1,925.3003 US Dollars

1 US dollar = 80,76662118631571 rubles


Apr 2nd, 2022. 04:00 CET
Xe.com: BTC to Gold Ounce
1 BTC = 24.3435 oz

Buy Bitcoin Worldwide – Historic Price Chart

Bitcoin Pizza Index / ‘Биткоин пица индекс’,

bitcointicker.co
Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Пратите овај блог за нове вести из света децентрализованих криптовалута на српском


Related posts / Повезани текстови:

BITCOIN: ‘Project Sandman’ [eng/срп] БИТКОИН: ‘Пројект Сендман’
(28. март 2022)

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!
(23. март 2022)

BITCOIN: False Prophets [eng/срп] БИТКОИН: Лажни пророци
(17. фебруар 2022)

Canada Freedom Convoy 2022: Bitcoin to the rescue! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Биткоин доноси спас!
(11. фебруар 2022)

Архива текстова о светским финансијама преведених на српски (2019–2020) и рекордан амерички дуг
(2. фебруар 2022)

BITCOIN as a Russian Strategic Reserve? [eng/срп] БИТКОИН као руска стратешка резерва?
(29. јануар 2022)

BITCOIN vs CBDC [eng/срп] БИТКОИН против ЦБДЦ-а
(9. јануар 2022)

BITCOIN: China launches digital yuan wallet [eng/срп] БИТКОИН: Кина лансира дигитални јуан с новчаником
(5. јануар 2022)

BITCOIN: True Criminals [eng/срп] БИТКОИН: Истински криминалци
(8. децембар 2021)

BITCOIN City [eng/срп] БИТКОИН Град
(28. новембар 2021)

BITCOIN: Hyperinflation and Hyperbitcoinisation [eng/срп] БИТКОИН: Хиперинфлација и хипербиткоинизација
(10. новембар 2021)

BITCOIN: Destroying the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Уништавање банака
(27. октобар 2021)

BITCOIN: A Cure for Inflation [eng/срп] БИТКОИН: Лек за инфлацију
(17. октобар 2021)

BITCOIN: ‘Blockchainisation’ of the Russian Elections [eng/срп] БИТКОИН: ‘Блокчеинизација’ руских избора
(20. септембар 2021)

BITCOIN: Historic Day for El Salvador [eng/срп] БИТКОИН: Историјски дан за Ел Салвадор
(12. септембар 2021)

BITCOIN: Q & A IV – Hardware Wallets [eng/срп] БИТКОИН: Питања и одговори IV – Хардверски новчаници
(6. септембар 2021)

BITCOIN: The Nixon Shock [eng/срп] БИТКОИН: Никсонов шок
(15. август 2021)

How deep the ‘deep state’ really is and does it matter at all? [eng/срп] Колико је заиста дубока ‘дубока држава’ и да ли је то уопште важно?
(14. август 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Finals – A Fistful of Satoshies [eng/срп] БИТКОИН: Финале ФТХ Крипто Купа – За шаку сатошија!
(2. јун 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Semifinals – A Mosquito Attack! [eng/срп] БИТКОИН: Полуфинале ФТХ Крипто Купа – Комарац напад!
(30. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Quarterfinals [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп – Четвртфинале
(29. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Caruana Wins Prelims [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп - Каруана осваја квалификације
(26. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – The Strongest Chess Tournament in the World! [eng/срп] БИТКОИН: FTX Крипто Куп – Најјачи шаховски турнир на свету!
(21. мај 2021)

BITCOIN as a DAO [eng/срп] Биткоин као ДАО
(16. мај 2021)

BITCOIN: The Financial Reset Day? [eng/срп] Биткоин: Дан финансијског ресета?
(4. мај 2021)

Farting Dinosaurs and Investing Tips [eng/срп] Прдеж диносауруса и савети за инвестирање
(7. март 2021)

Bitcoincow [eng/срп] Биткоинка
(5. март 2021)

Are you selling crypto? [eng/срп] Продајете криптовалуту?
(22. фебруар 2021)

Today, 12 years and 37 days after the initiation of bitcoin protocol, ...
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: A Periodical Fever [eng/срп] БИТКОИН: Периодична грозница
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: Surfing the Hyperwave [eng/срп] БИТКОИН: Јахање на хиперталасу
(9. фебруар 2021)

BITCOIN: Twelfth Birthday [eng/срп] БИТКОИН: Дванаести рођендан
(9. јануар 2021)

BITCOIN: The Last Stronghold of Optimism [eng/срп] БИТКОИН: Последња тврђава оптимизма
(1. јануар 2021)

Архива текстова о светским финансијама преведених на српски (2019-2020)

BITCOIN: Price projection for 2021. [eng/срп] БИТКОИН: Пројекција цене за 2021.
(27. децембар 2020)

BITCOIN: The Greatest Hardware Wallet Problem [eng/срп] БИТКОИН: Највећи проблем власника хардверских новчаника
(24. децембар 2020)

Facebook’s Libra resurrects as Diem Dollar [eng/срп] Фејсбукова Либра васкрсава као Дием долар
(7. децембар 2020)

BITCOIN: Burning the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Спаљивање банака
(5. децембар 2020)

BITCOIN and the Great Reset [eng/срп] БИТКОИН и велико ресетовање
(1. децембар 2020)

BITCOIN at $318.000? Says who? [eng/срп] БИТКОИН на 318.000 долара? Ко каже?
(20. новембар 2020)

US ELECTION FRAUD 2020: Plutocracy Plan & Lessons Learned
(16. новембар 2020)

BITCOIN Measure [eng/срп] БИТКОИН мера
(5. новембар 2020)

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање
(25. октобар 2020)

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft
(23. октобар 2020)

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп]
РАТ: Финансирање терориста
(29. септембар 2020)

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп]
БИТКОИН против банкарског картела
(26. септембар 2020)

БИТКОИН: Припрема закона у Србији
(12. септембар 2020)

Bitcoin: The Time for Learning [eng/срп]
Биткоин: Време за учење
(31. јул 2020)

Kина покреће дигитални јуан идуће године, као замену за готов новац
(1. јун 2020)

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом
(4. мај 2020)

Трон откупио Стимит платформу!
(15. фебруар 2020)

БИТКОИН: Пројекција цене за 2020.
(17. јануар 2020)

БИТКОИН: Одобрење из Кине
(13. новембар 2019)

Пројектор лица — ознојте вештачку интелигенцију
(21. октобар 2019)

Антихрист међу нама
(16. август 2019)

Глобални банкрот
(13. август 2019)

Чип за обраду великих количина података, из снова Великог брата
(11. август 2019)

БИТКОИН: Глобално буђење
(24. јул 2019)

Корпоративизам као највиши стадијум империјализма
(15. јул 2019)

Амерички надзорни орган казнио Фејсбук досад највећом казном од 5 милијарди долара због кршења приватности
(14. јул 2019)

Алтернативе централизованим медијима
(10. јул 2019)

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење
(20. јун 2019)

БИТКОИН: Хиперталас, или
како не страдати на криптовалутама
(27. мај 2019)

Снакс (Snax)
(17. мај 2019)

Важне промене странице Steemit и новчаника
(3. април 2019)

БИТКОИН: Да ли је ЈПМ новчић конкурентан?
(21. фебруар 2019)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)

Гугл алтернативе (5. децембар 2018)

Ружичасто испирање мозга (28. новембар 2018)

УПОЗОРЕЊЕ: СБД се издаје стопом од 1%
(22. новембар 2018)

eSteem Search — Упутство за употребу
(31. октобар 2018)

Фејсбук: Откровења
(26. октобар 2018)

ФК Јувентус почиње да издаје криптовалуту
(26. септембар 2018)

„Уједињена Европа“
(19. септембар 2018)

Пластични хорор
(16. септембар 2018)

Фејсбук: Метастазе
(15. септембар 2018)

EOS Knights Beta: Игра је коначно на мрежи!
(21. август 2018)

EOS Knights: Прва игра на ЕОС блокчеину
(18. јул 2018)

БИТКОИН: Потрошња енергије и медијске лажи
(11. јун 2018)

БИТКОИН: Истински раст
(31. мај 2018)

СТИМИТ: Искористите максимално свој глас
(6. мај 2018)

БИТКОИН ће о(п)стати
(4. мај 2018)

Телеграм — Потрага за апликацијама под ударом државе!
(21. април 2018)

Испрани мозгови против Цукера
(13. април 2018)

БИТКОИН рударење широм света
(3. март 2018)

Зашто је приватност важна
(16. јануар 2018)

БИТКОИН: Државе узвраћају ударац!
(14. јануар 2018)

БИТКОИН: Питања и одговори (III)
Како се чува криптовалута?
(18. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (II)
Медијске заблуде
(2. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (I)
Биткоин и злато
(30. новембар 2017)

БИТКОИН: Преко 10.000!
(29. новембар 2017)

Фејсбрука!
(28. новембар 2017)

БИТКОИН: Грозница је почела!
(26. новембар 2017)

БИТКОИН: Ново померање границе!
(21. новембар 2017)

Рик Фалквинге, председник Биткоин Кеша
(21. новембар 2017)

Соларна револуција
(15. новембар 2017)

Дуолинго, или како поправити „видљивост“ на Стимиту? — други део
(9. новембар 2017)

Како поправити „видљивост“ на Стимиту?
(8. новембар 2017)

Андреас Антонопулос:
Зашто програмери напуштају банке?
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Још добрих вести!
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Улазак у мејнстрим
(2. новембар 2017)

БИТКОИН: Блистава будућност?
(20. октобар 2017)

Биткоин силовито пробио границу од 5000 долара!
(12. октобар 2017)

БИТКОИН: Пет брзих чињеница
(24. септембар 2017)

Биткоин: „Форбс“ најављује трговину криптовалутама на руској берзи
(6. септембар 2017)

Биткоин: Неколико важних вести на српском језику
(31. август 2017)

Један новац, један вођа… (енг)
(29. јул 2017)

БИТКОИН: Блокчеин образовање
(2. јул 2017)

BITCOIN Security: Bubble Boy and the Sewer Rat
(4. јун 2017)

B.C. stands for BlockChain! (May. 25, 2017) – Evolution
(3. јун 2017)

БИТКОИН: О новчићима и мехурићима
(26. мај 2017)

Blockchain: Technical Explanation by Andreas M. Antonopoulos
(24. април 2017)

Колико вреди душа?
Зашто Стимит а не Фејсбук – други део
(16. април 2017)

Зашто Стимит а не Фејсбук – први део
(14. април 2017)

БИТКОИН, холандски избори и писмо-бомба у париском седишту ММФ-а
(17. март 2017)

Bitcoin and the coming “Infrastructure Inversion”
(18. фебруар 2017)

БИТКОИН и предстојећи распад ЕУ – тачке слома
(9. фебруар 2017)

БИТКОИН: Услови за раст цене
(4. фебруар 2017)

Andreas M. Antonopoulos – Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies
(19. јануар 2017)

Богати против сиромашних: Јаз који расте
(18. јануар 2017)

БИТКОИН у корпоративним медијима
(4. јануар 2017)

Биткоин топломер
(3. јануар 2017)img

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpgBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

К сожалению не совсем так. Пока заявлено, что госбанк будет у населения покупать золото по 5000 за грамм. Не понятно за какую сумму население может приобретать золото у госбанка

 last year (edited)

You may be right @rosgard from the point of a Russian citizen. But the point of this text is that we have, for the first time after Bretton Woods, a currency that is not fiat. We have a measure again. A measure that will destroy fiat dollar.

https://t.me/rtnews/23069

Соглашусь, не нужно забывать о пропаганде её ведет любая страна мира в том числе и Россия. Понятно, что ФСБ мне не дает доклады своих агентов и аналитиков. На деле мы во многом гадаем каким будет следующий шаг. Ибо золотой стандарт ограничивает количеством золота.
У нас в стране были крайне популярны идеи энерго-рубля. Это регулирование на рынках: углем, нефтью, газом, обогащенным ураном для АЭС такие стержни для Атомных Электро Станций нашего производства называются ТВЭЛ.
Одновременно внутри страны есть слухи, что в ближайшее время курс дойдет до 20-30 рублей за доллар. Не очень понятно, как такое возможно при привязки курса к золоту. Возможно или не дойдет курс или будут использованы двойные уровни обеспечения.
Горячие головы стали вспоминать, какое количество пшеницы поставляем на мировой рынок. Количество леса и других товаров. Например крайне высокое положение на международном рынке в продажах оружия.
Что будет на деле сказать трудно, но в ближайшее время увидим. В любом случае будет крайне интересно.
Хотя правительство само из народа и не может понимать ожиданий этого народа. По факту наши амбиции требуют курс к доллару значительно выше, чем 80 к 1. Зарываться не нужно, если такое плачевно скажется на экономике. Однако в стране есть востребованность даже к курсу 1 к 2, но в нашу пользу. Многие помнят доллар по 60 копеек при СССР. Какой будет конечная цена зависит от экономики. Но курс 1 к 80 не самый патриотичный и удовлетворяющий амбиции народа. Это как вы говорили вопрос про "справедливость" в стране есть определенные имперские амбиции. Желание реванша после поражения в Холодной войне.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25762.18
ETH 1811.83
USDT 1.00
SBD 2.14