Goyard (65)

https://drugwars.io/i/goyard

Strasbourg drugwars.io/i/goyard Joined July 2017 Active last year