#35 Raport Tygodniowy SP-GROUP [04.06.2019]

in #sp-group5 years ago

Witajcie w cotygodniowym raporcie z działalności SP-GROUP

Aby zostać członkiem grupy wystarczy dokonać delegacji na konto @sp-group oraz dołączyć do naszego czatu na DISCORD pod linkiem https://discord.gg/rcvWrAD

Więcej informacji dotyczących wysokości delegacji oraz działania grupy znajdziesz w zakładce "O NAS".

Raport jest publikowany w dwóch językach - polskim i angielskim.

Zapraszamy!


35. Raport Tygodniowy - Zestawienie dotyczy okresu od 28.05. do 03.06.2019 r.Dane zamykające omawiany okres:

  • Grupa liczy 69 członków*

  • STEEM POWER @sp-group: 11,214.48 SP (w tym delegacja: + 11,127.49 SP)

  • VOTING POWER @sp-group: $ 0.23

*Członek grupy - osoba, która zdelegowała minimum 6 SP. Więcej informacji o delegacjach w zakładce "SP-GROUP - o nas"... czyli każda aktywność wykraczająca poza indywidualną publikację treści na Steemit i głosowanie.

Znajdziecie tutaj informacje zarówno o indywidualnych inicjatywach członków grupy jak i wszelkich pomysłach na włączenie się w życie społeczności Steem i działalność na rzecz jej rozwoju.

PROJEKTY GRUPY

  • Sfokusowani - cotygodniowa zabawa fotograficzna z nagrodami. Nie trzeba być profesjonalistą, by wziąć udział! Co poniedziałek @julietlucy proponuje temat, na którym wystarczy skupić swój aparat lub telefon.

Za nami kolejny odcinek - tutaj trwa głosowanie na najlepsze zdjęcia: https://steemit.com/sp-group/@sp-group/niedzielnik-7-pl-eng

Nowy konkurs właśnie wystartował, wciąż można wziąć udział: https://steemit.com/sp-group/@sp-group/sfokusowani-8-pl-engSort:  

Dzięki za głosy! Pozdrawiam 😉

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64029.52
ETH 3093.90
USDT 1.00
SBD 3.83