Kraków...

in pl-fotografia •  3 months ago  (edited)

Uwielbiam Kraków.. Miasto z historią i ciekawymi miejscami...

Tu klasycznie Rynek Główny.. Oczywiście w chmurach ;)

IMG_20190509_160817-02.jpeg

IMG_20190509_160354-01.jpeg

IMG_20190509_160359-02.jpeg

IMG_20190509_160728-01.jpeg

IMG_20190509_161638-01.jpeg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ładne zdjęcia! :)

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.20$. Lista osób z naszego triala oraz wszystkie podbite przez nas posty są publikowane we wtorkowych raportach z działalności grupy. Zasady otrzymywania głosu z triala @sp-group-up znajdują się tutaj, w zakładce PROJEKTY

@wadera

  ·  3 months ago (edited)

Zostało Ci jeszcze jedno miejsce na tag, więc fajnie jakbyś dodała #polish, który jest takim głównym tagiem dla polskiej społeczności.

Piękne zdjęcia 😉

Posted using Partiko Android

Dzięki, zapomniałam o nim ;)

śliczne moje miasto 💜

jak sie nazywa ten efekt, filtr który nakładasz?
fotki wyglądają jak pocztówki!

Dziękuję :)
Podkręcam HDR i wychodzi taki efekt "mrocznych" chmur, który uwielbiam <3

cudownie :)

Congratulations @profmedia! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout
You made more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!