Sfokusowani #8 [PL/ENG]

in sp-group •  4 months ago  (edited)

lens-3046269_1280.jpg

Witajcie!
Z tej strony @julietlucy
Przychodzę do Was dziś z:

  • wynikami Sfokusowanych#6;
  • podsumowaniem Sfokusowanych#7;
  • tematem Sfokusowanych#8.

Zapraszamy!!


Zwycięzcami konkursu Sfokusowani#6 są:

  1. @pignys i @sajkus
  2. @smazur-foto

Gratulujemy!


Zakończył się etap pierwszy konkursu Sfokusowani #7:

W siódmej edycji naszego konkusu udział w zabawie wzięły jedynie 4 osoby, jednak prace jakie zaprezentowali były naprawdę wyjątkowe. Zapraszam do zapoznania się ze wszystkimi zgłoszeniami!

Dziękuję wszystkim za udział i do zobaczenia w następnych edycjach!

Serdecznie dziękuję sponsorom:
@wadera


Głosowanie na uczestników siódmej edycji jest tutaj i trwa ono do niedzieli do momentu ukazania się Niedzielnika.


Temat ósmej edycji konkursu to: TRAWA.

Tym razem temat zaproponował @michalx2008x (x2018x?).
Trawe zna każdy, jaka ona jest wie każdy. Ale jak by tak przyjrzeć się jej z bliska to można by się zaskoczyć co można w niej znaleźć. A może by spojrzeć z daleka? Wszystko co związane z trawą może być zgłaszane do ósmej edycji naszej zabawy. Mimo tak prostego tematu i tak już w kościach czuje, że kreatywne pomysły naszych Steemian pozytywnie mnie zaskoczą.


ZASADY:

Post zgłoszeniowy powinien zawierać w tytule słowo „Sfokusowani”. W poście macie za zadanie umieścić niepublikowane wcześniej zdjęcie inspirowane tematem. Zdjęcie powinno zawierać dopisek gdzie, kiedy i czym było zrobione oraz krótki opis. Jedno zdjęcie na jednego autora. Publikacja musi zawierać tagi: #sfokusowani oraz #pl-fotografia. Zdjęcie musi zostać podlinkowane pod postem aktualnej zabawy. Prace możemy zgłaszać od momentu ukazania się poniedziałkowego postu z tematem do niedzieli do ukazania się Niedzielnika, pod którym prosimy steemian o głosowanie.

Dziękujemy!!

Chętnych sponsorów prosimy o komentarze pod tym postem lub kontakt na naszym kanale discord: https://discord.gg/rcvWrAD Lista sponsorów będzie aktualizowana na bieżąco.
Przelewy na konkurs dokonujcie na konto @julietlucy!!

Ja- @julietlucy będę publikowała zdjęcia w zabawie, ale nie można oddawać na mnie głosów.

Pstrykajcie i dołączajcie do zabawy!
ang.png

Welcome!

It's me- @julietlucy
I'm coming to you today with:

  • the results of the Focused#6;
  • summary of the Focused#7;
  • The theme of the Focused#8.

Enjoy!


The winners of the Focused#6 are:

  1. @pignys i @sajkus
  2. @smazur-foto

Congratulations!!


The first stage of the Focused #7 competition has come to an end:

Thank you all for joining us and see you in the next editions!


The vote for the participants of the 7th edition is here and lasts until Sunday, when "Niedzielnik" is published.


The theme of the 7th edition of the competition is: a GRASS.


RULES:
Entry post should contain the word "Focused" in the title. In the post, you have to post place a previously unpublished picture inspired by the theme. The photo should contain a note where, when and what it was taken and a short description. One photo per author. The publication must contain tags: #sfokusowani. The photo must be linked to the post of the current game. Applications must be submitted from the time of Monday's posting with the theme to Sunday until "Niedzielnik" publication, under which we ask Steemian to vote.

Thank you!

If you are interested in sponsors, please comment on this post or contact us on our discord channel: https://discord.gg/rcvWrAD The list of sponsors will be updated on a regular basis.
Transfers to the contest should be made to @julietlucy!

I- @julietlucy will publish photos in the contest, but you can't vote for me.

Take a shot and join the competition!
Advertisement:

small_2028654704.jpg
Bay & Sell GAMES

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

giphy (16).gif
You just received a 100% upvote from @rewards-pool. Thank You for being apart of the @rewards-pool community

To akurat nie jest śmieszne, mogło się skończyć tragedią. Przerabiałem to na własnym brzuchu.

Gwoli ścisłości, w temacie 8 chodzi o TRAWĘ jako TRAWĘ, czy tę holenderską odmianę? :P

Temat zabawy jak zwykle do szerokiej interpretacji. Nie chcemy ograniczać kreatywności naszych Steemian dlatego każdą odmianę trawy przyjmiemy z szeroko otwartymi ramionami ;)
@julietlucy

Congratulations @sp-group! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Dla porządku, fajnie by było jakby ten post też był pod tagiem #sfokusowani.

Masz racje. Też przeszkadzało mi, że nie mieści mi się ten tag, a z drugiej strony zależało mi jednak by dodawać nie polskie fotograficzne tagi. Po Twojej sugestii postanowiłam jednak edytować tag by w jego miejsce móc wstawić #sfokusowani.
Dziękuję za komentarz i radę.