IDITAROD Trail Sled Dog Race // IDITAROD największy wyścig psich zaprzęgów

in polish •  3 months ago  (edited)

Dzisiaj opowiem Wam o zimnie o mrozie i o psach z szałem w oczach. Opowiem Wam o wyścigu nazywanym „Ostatni z Wielkich” i zabiorę Was na linie startu IDITAROD Trail Sled Dog Race

Today, I will tell you about winter and the cold and about dogs with a rage in their eyes. I will tell you about the race called "The Last Great" and I will take you to the IDITAROD Trail Sled Dog Race start line.

DSC_0041.JPG

Wyścigi psich zaprzegów na Alasce mają długą tradycję. Ten jest największy, najdłuższy i najtrudniejszy na świecie. Trasa wyścigu to około 1850 km. Zaczyna się w Anchorage (oficjalny start) i kończy w Nome. (mapka). Trasa jest upamiętnieniem szlaku, którym pedził zaprzęg ratunkowy z surowicą dla dotkniętych epidemią mieszkańców Nome w 1925 r.

Sled Dog Race in Alaska have a long tradition. This one is the largest, the longest and the hardest in the world. The route of the race is about 1850 km. It starts in Anchorage (official start) and ends in Nome. (Map). The route is a commemoration of the route, which was fed by the rescue team with the sera for the epidemic inhabitants of Nome in 1925.

580pxAlaska_iditarod_route.png

Szlak wyścigu biegnie przez najcięższe i najpiękniejsze tereny Alaski. To setki kilometrów lasów, gór, zamarzniętych rzek, stepów i pustynnej tundry. Na sankach z psami. Samotnie.
To fascynujące i przerażające jednocześnie.

The trail of the race runs through the heaviest and most beautiful areas of Alaska. It's hundreds of kilometers of forests, mountains, frozen rivers, steppes and desert tundra. On sleds with dogs. Alone.
It's fascinating and scary at the same time.

DSC_0057.JPG

DSC_0094.JPG

DSC_0056.JPG

DSC_0144.JPG

Zdjęcia są z linii startu z Anchorage. Oficjalnego startu, bo to raczej impreza rodzinna gdzie można zrobić sobie zdjęcie z psiakiem i dostać autograf Mushera. Prawdziwy start zaczyna się około 100km dalej gdzie kończy się cywilizacja.

The photos are from the starting line from Anchorage. The official start, because it is rather a family party where you can take a picture with a pooch and get a Musher autograph. A real start begins about 100km further where the civilization ends.

DSC_0056.JPG

DSC_0113.JPG

DSC_0168.JPG

Każdy maszer ma inną strategię, jedni pracują w dzień inni w nocy, każdy ma inny plan treningowy przygotowujący siebie oraz psy do tego wyścigu. Każdy z nich ma specjalne menu dla psów, różne mieszanki karm i przekąsek. To wszystko oraz opieka nad psami, ich wytrzymałość ma ogromne znaczenie składające się na wynik końcowy.

Each musher has a different strategy, everyone has a different training plan how to preparing themselves and dogs for this race. Each of them has a special menu for dogs, various mixes of food and snacks. All this is the final result.

DSC_0178.JPG

DSC_0180.JPG

Śmieszne jest to, że akurat wtedy w tym miejscu Alaski brakowało śniegu

The funny thing is that just then Alaska missed the snow

DSC_0182.JPG

DSC_0185.JPG

Ciekawe mieli też sposoby transportu

DSC_0118.JPG

DSC_0129.JPG

DSC_0140.JPG

Zasady wyścigu są obligatoryjne dla wszystkich, każdy maszer musi posiadać pewne elementy wyposażenia, takie jak specjalne kurtki, ciężkie śpiwory, siekiery, rakiety śnieżne, żywność dla maszera i karma dla psów, buty dla każdego psa (4 sztuki dla 1 psa) w celu ochrony przed pocięciem łap przez lód i twardy śnieg.

The rules of the race are obligatory for everyone, every musher must have certain equipment, such as special jackets, heavy sleeping bags, axes, snowshoes, food for the musher and dog food, shoes for each dog (4 pieces for 1 dog) in order to protection against cutting through ice and hard snow.

DSC_0107.JPG

Niektórzy spędzają cały rok na przygotowaniach do tego wyścigu, planują zapotrzebowanie pożywienia jakie będzie im oraz psom potrzebne na dwutygodniowy pobyt na szlaku, trenują wytrzymałość psów oraz ich zgranie.

Some spend the whole year preparing for this race, planning the food demand for them and dogs needed for a two-week stay on the trail, training the dogs.

DSC_0117.JPG

W latach 70. XX w., gdy zaczęto go organizować, pokonanie trasy 1850 km zajmowało najlepszym maszerom -20dni (mężczyźni są klasyfikowani razem z kobietami). Dziś ten czas skrócił się o połowę. Najlepsi osiągają wynik 8-9 dni.

In the 1970s, when the race start, the 1850 km routetook about 20-day (men are classified together with women). Today, this time has been halved. The best achieve the result 8-9 days.

Wracając jednak do szalonych psów :)
But back to crazy dogs :)

11a.jpg

DSC_0138.JPG

Tak jak wspominałem te psy mają szaleńswto w oczach. One naprawdę chcą biegać. Tak bardzo chcą biegać, że gdy by nie maszer to zabiegały by się na śmierć. Jak bardzo mordercze są to wyścigi świadczą już same zasady. Startują zaprzęgi składające się z 12-16 psów a na mecie wystarczy mieć ich 6.
...

As I mentioned, these dogs are mad in their eyes. They really want to run. They want to run so much that if it were no musher they would run to die. How murderous are these races are already in the rules. The team start with 12-16 dogs and it is enough to have 6 of them on the end.

DSC_0094.JPG

DSC_0090.JPGDSC_0085.JPG

DSC_0139.JPG

Tyle osób trzyma te psy żeby nie zaczęły biec
...
So many people keep dogs so they do not start running

Odnośnie szaleństwa w oczach
...

Talking about madness in the eyes

DSC_0145.JPG

DSC_0146.JPG

DSC_0147.JPG

DSC_0149.JPG

DSC_0153.JPG

DSC_0154.JPG

DSC_0157.JPG

If You Like My Photos Please Follow Me, UPVOTE, RESTEEM

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Oglądałam z wielką fascynacją serial o ludziach mieszkających na Alasce. Był wśród nich mężczyzna, który jeździł zaprzęgiem, ale traktował to jako środek transportu, a nie w celach wyścigowych. Było widać jak bardzo kocha swoje psy i to jak bardzo jego psy kochają biegać. To co przeczytałam tutaj: "Startują zaprzęgi składające się z 12-16 psów a na mecię wystarczy mieć ich 6." zmroziło mi to krew i zmieniło pogląd na ten temat.

Wiem to trochę straszne. Jestem pewien, że każdy z tych psów, które nie przeżyją to wielka strata. Szczególnie dla właścicieli. One często są szkolone latami i na pewno kochane. Z drugiej jednak strony traktuje się je często jak walutę. Dobry pies ma swoją wartość i za kilka takich można mieć samochód.

Posted using Partiko Android

Congratulations @yellowmode! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 300 upvotes. Your next target is to reach 400 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Twój post został wsparty przeze mnie głosem @mmmmkkkk311 w ramach #perpetuummobile Gratulacje :)

Dziekuje bardzo :)

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.20$. Lista osób z naszego triala oraz wszystkie podbite przez nas posty są publikowane we wtorkowych raportach z działalności grupy. Zasady otrzymywania głosu z triala @sp-group-up znajdują się tutaj, w zakładce PROJEKTY

@wadera

Dziekuje bardzo :)

Congratulations, Your Post Has Been Added To The Steemit Worldmap!
Author link: http://steemitworldmap.com?author=yellowmode
Post link: http://steemitworldmap.com?post=iditarod-trail-sled-dog-race-iditarod-najwiekszy-wyscig-psich-zaprzegow


Want to have your post on the map too?

  • Go to Steemitworldmap
  • Click the code slider at the bottom
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post
  • Congrats, your post is now on the map!

Fantastic! :)

@yellowmode czy ród Seavey'sów wciąż startuje w wyścigu? Pytam ponieważ miałem okazję poznać ich osobiście a swego czasu wygrywali:)

Z tego co wiem to Mitch Seavey wygrywał chyba trzykrotnie :)
Niestety nie miałem okazji poznać.

Hiya, @LivingUKTaiwan here, just swinging by to let you know that this post made into our Top 3 in Daily Travel Digest 527.

Your post has been manually curated by the @steemitworldmap team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider upvoting and supporting us.

Gratulacje! Twojej wysokiej jakości treść podróżnicza została wybrana przez @saunter, kuratora #pl-travelfeed, do otrzymania 100% upvote, resteem oraz podbicia całym trailem @travelfeed! Twój post jest naprawdę się wyjątkowy! Artykuł ma szansę na wyróżnienie w cotygodniowym podsumowaniu publikowanym na koncie @pl-travelfeed. Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności TravelFeed!

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

Dziękuje bardzo


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Thank You :)