Akıl Oyunları - İşlem Oyunları - Kendoku

in #tr6 years agoBu postumda sizlere kendoku oyununu anlatmak istiyorum.

KenDoku, Japon matematik öğretmeni Tetsuya Miyamoto tarafından 2004 yılında icat edilen, aritmetik ve mantığa dayalı bir oyundur. Kenken, Mathdoku, Calcudoku gibi isimlerle de anılır.    

Her satırda ve her sütunda 1’den n’e kadar tüm rakamlar yalnız birer kez yer almalıdır. 

Bu oyunumuzda köşelerde bulunan artı(+), eksi(-), bölme(/) ve çarpma(x) işaretlerine dikkat ediyoruz. Örneğin 6x'in kapsadığı olduğu üç kutucuk var. Siz bu üç kutucuğa çarpımları 6 olan üç rakam yerleştirmelisiniz. Bunlar 1,2 ve 3 olmalıdır. 

Bir örnek daha verecek olursak 1- ‘nin yazılı olduğu iki kutucuk var. Siz bu iki kutucuğa farkları 1 olan iki sayı yazmalısınız.Bunlar 2 ve 3, 3 ve 4, 1 ve 2 olabilir.Bunları duruma göre uygun kutucuklara yerleştirmelisiniz. 

Kalın çizgiyle belirtilmiş her bölgenin içindeki sayılar, bölgenin köşesindeki işleme tabi tutulduğunda bölgenin köşesindeki sayıyı vermelidir. Bölge içinde rakam tekrarı olabilir. 

Önce küçük bloklardan başlayın, daha sonra büyük bloklara geçin.

Varsa önce tek hücreleri doldurun. 

Çarpma ve bölme işlemlerinde ihtimaller daha az olduğu için bu bölgeleri çözmek sizin için daha kolay olacaktır.

Bu da üstteki örneğimizin cevabı

Bu sitede oyunun tekli, çoklu, işlemli ve işlemsiz çeşitleri mevcut girip bir bakın derim. 

http://www.conceptispuzzles.com/index.aspx?uri=puzzle/calcudoku/rules


Sort:  

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 8.68% upvote!
I was summoned by @erhanulusoy. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

You got a 21.44% upvote from @sleeplesswhale courtesy of @erhanulusoy!

This post has received a 30.77% UpGoat from @shares. Send at least 0.1 SBD to @shares with a post link in the memo field.

Interested to earn daily? Delegate Steem Power to receive 95% payout rewards. Use this link https://on.king.net/shares to delegate SP to @Shares. Join us at https://steemchat.com/ discord chat.

Support my owner. Please vote @Yehey as Witness - simply click and vote.

This post has received a 33.33% upvote from @lovejuice thanks to @erhanulusoy. They love you, so does Aggroed. Please be sure to vote for Witnesses at https://steemit.com/~witnesses.

Kaliteli ve bi o kadar da ilgimi çeken bir paylaşım olmuş, elinize sağlık hocam.

PLEASE CHECK THE UPDATED USER GUIDE
Released on: May 14th

As a friendly reminder, the current upvote fee is $0.12 SBD ($0.121 for incognito). Current 300%+ upvote is now $0.36+ SBD.

Join our 10 SP Challenge!!!

Simply click this link to delegate 10 SP Now!

Or delegate any of these other amounts and make a "striking" return on your investment!
50 SP --- 100 SP --- 200 SP --- 500 SP --- 1000 SP

That being said...

BOOOOOOOOOM!!!

The ground shakes as incredible power lights the sky. The thunder tests the quality of your post and deems it worthy, rewarding it with a 300% upvote and comment from @thundercurator.

Increase your chances of a 100% upvote and support the project by:

Investors who delegate SP to @thundercurator are entitled to 75% of @thundercurator income after curation. Get on-board early and grow with us!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64091.48
ETH 3514.97
USDT 1.00
SBD 2.52