Welcome to the GarageSale Issue 9 - Velkommen til garasjesalget utgave 9

in #norway4 years ago (edited)

Here at the garage sales everybody are welcome to sell something, make an auction, buy and bid.

If you pay close attention to the rules and what other people do, you will earn more and have more fun. You can do it big time if you are honest and clever.

Recipe for selling something:

 • Write your own post where you as detailed as you wish presents what you sell and at what price.
 • Write a reply on this page where you briefly tell what you are selling, at what price and if there are any benefits for the buyer - CashBack, SBD from Upvoting in return etc.
 • Then paste a link to your own post.
 • Now you can paste a link from your post to your product here, where you make the money.

Now you have the chance that your product will be sold. If your product is not sold the first time you try, you still have this benefits:

 • Steemians usually Upvote each other in here. What did you say? I earn money for trying to sell my stuff? Yes, you do.
 • Try to understand the CashBack. I heard that it have happened that Steemians have got more in CashBack than the price of the product when they bought it? Yes, that have happened! Nobody can promise that due to the nature of STEEM and SBD, but as you now understand the CashBack is usually BIG. To understand it better, ask questions in the GarageTalk site.
 • We have a lot of fun in here and sometimes we have games so you can win. Is there any games now? Yes, if you can guesstimate the Steem Power of @BabsBoard Wallet on payout of this post (you can only guess once when you bid) you will get some really big Upvotes (many $).
 • We also got an extra lottery for everybody now. It is called @GentleBot lottery. If you Do Not Upvote your own comment, maybe @GentleBot will Upvote you. That is how he works! Many of you can win this lottery in this post, just Do Not Upvote your own comment anymore!

Only sell, buy and bid and some fun in your Reply. Do you need to talk about something, do it in the GarageTalk siteNorwegian version:

Her på garasjesalgs sidene er alle velkomne til å selge noe, lage en auksjon, kjøpe ting og by på auksjonene.
Hvis du leser reglene nøye og ser hva andre gjør, vil du tjene mer og ha mer moro. Du kan gjøre det stort hvis du er ærlig og flink.

Oppskrift for å selge noe:

 • Skriv din egen post hvor du så detaljert som du ønsker presenterer hva du selger og til hvilken pris.
 • Skriv en Reply på denne siden hvor du kortfattelig forteller hva du selger, til hvilken pris og hvilke fordeler du gir til kjøperen - CashBack, SBD fra Upvoting av din kommentar osv.
 • Så limer du inn linken herfra i din egen post.
 • Nå kan du lime inn en link i posten din hit (hvor det lønnsomme salget skjer).

Nå har du mulighet for at produktet ditt blir solgt. Hvis produktet ditt ikke blir solgt første gangen, har du forsatt disse fordelene:

 • Steemere Upvoter vanligvis hverandre her inne. Hva sa du? Tjener jeg penger på å prøve å selge tingene mine her? Ja, det gjør du.

 • Forsøk å forstå CashBack systemet vi kjører. Jeg har hørt det har hendt at Steemere har fått mer CashBack enn de betalte for produktet når de kjøpte det? Ja, det har hendt. Ingen kan love at det skjer på grunn av STEEM og SBD sin natur, men som du da forstår så er CashBack'en vanligvis betydelig.

 • Vi har ganske mye moro her på sidene og noen ganger har vi konkurranser så du kan vinne. Er det noen spill på gang nå? Ja, hvis du kan tippe Steem Power i @BabsBoard lommeboken ved utbetaling på denne posten (du kan bare tippe en gang sammen med at du byr på en vare) får du noen store Upvoter (mange $).

 • Vi har også et ekstra spill for alle nå. Det kalles @GentleBot lotteriet. Hvis Du ikke stemmer på din egen kommentar så Upvoter kanskje @GentleBot deg. Det er slik han opererer! Mange av dere kan vinne dette lotteriet i denne posten, bare ikke Upvote din egen kommentar noe mer.


Let the fun begin - La moroa begynne

Another crazy Norwegian on Steemit - En annen Norsk galning på Steemit

Half human - Half machine Mr. @Fyrstikken


Our auction 18 is open - Vår auksjon er åpen

Products for sale are open - Produkter for salg er åpentHU-BOT - The HUMAN ROBOT - Working for you the HUMAN

Winners of the @GentleBot & @Thing-2 lottery in this post so far:

@Jubaet - @Hero420

Congratulation to all of you! - Continue to win more everybody!
Upvote the winners and more people will win! It is truly what they call a Win-Win situation!


Teleport to the quality GarageTalk

Sort:  

Our auction nr 18 issue 9 - Vår auksjon nr 18 utgave 9

Yet another auction of our T-shirt is back due to high popularity.
We still have all sizes, lady and men's model. *No more men's model S - smal

Bid what you want and have fun §;-)

The winner get our famous:

Norwegian:
Enda en auksjon med vår T-skjorte er tilbake grunnet høy popularitet.
Vi har fortsatt alle størrelser, dame- og herremodell. *Ikke flere herre størrelse S - liten

By hva du ønsker og ha det skikkelig moro når du byr.

@BabsBoard - We fix everything

Hi @BabsBoard
I think it looks more tidy here at the garagesale this time . That's great. Nice work Mr. @BabsBoard
It's so tidy that I have to go for one more T-shirt:-)

My bid is 39 SBD - Jeg byr 39 SBD


Best regards from

You are the winner of our auction 18 Issue 9 @Barbro
Du er vinneren av vår auksjon 18 Utgave 9 @Barbro

Just send 39 SBD to the Wallet of @BabsBoard. In the memo you write your name, address + Model and size. If you do not want other people to see your name etc. You just start with # in the memo field, then it is only we and you that can read it.

Bare send 39 SBD til lommeboken (Wallet) til @BabsBoard. I Memo feltet skriver du navn, adresse + modell og størelse. Hvis du ikke vil at andre skal se hva du skriver, starter du med # i Memo feltet. Da er det bare vi og du som kan lese hva du skrev.

Priceless.jpg

Even if you are priceless we have to put a price on your CachBack this time.
Selv om du er uvurderlig må vi sette en pris på CashBacken denne gangen.

Have nice time and enjoy your life
BabsBoard - we fix everything

Dear @BabsBoard
WOW. I didn't see it until now, that I am the lucky winner.
Thank you very much.
And thank you for the fine words. It's true. Some lessons hurt and some take a long time to learn.... Others are more easy. Lessons gives us knowledge, and you know, knowledge is (steem)power... :-)
Here's another saying about knowledge
alberteinstein1.jpg
39 SBD has been transferred to @BabsBoard's account with my information. I'm looking forward to the next Garagesale.
Until next time...hugs and kisses from

Hi @Barbro!

I think you added a photo "alberteinstein1.jpg" but I just see the name of the file and not the photo !! I do not know if the problem is related to my internet connection or from the server!

Out of curiosity I liked to see what is written on the picture because I love the quotes of Albert Einstein too much.

board-1513946_640.jpg

Best Regards @Redouanemez

Good evening yesterday I made a transfer for 2 SBD and to date I have not received a favorable vote from you. This is the publication

https://steemit.com/photobombchallenge/@williamjose/photobomb-challenge-23-my-entry-1

Hello dear,
One day before I have sent 0.70 SBD for upvote my post but still I do not get upovte or refund.
a day ago 0.7 SBD received from @nurulafsar03 https://steemit.com/photography/@nurulafsar03/good-morning-in-vienna-2018-06-21-10-39-48

please inform me

Hi.... thanks for the vote, it is much appreciated !!!

I think it's a wonderful start to the week for you @barbro! I want to congratulate you and wish you luck in the next opportunities.

I am really happy for you! because I learned in my life that when we are happy for others we will feel the taste of true happiness.

Best Regards @RedouaneMez

My new bid is 38 SBD.

Hi @babsboard my bid for the famous T-shirt is 37.5 SBD


my guesstimation is 14125 SP

Hi, sir @BabsBoard
I have still to win this auction so I need to bid

My Bid is 36 SBD

I bid 34 SBD.

And I completely forgot to guesstimate: so my guesstimation is 13375 SP.

Hello again everybody,

I start my bid with 5 SBD

2018-04-22-01-51-51-519.jpg

MY new bid is 12 SBD

2018-04-22-01-51-51-519.jpg

Here we are hello,
My bid for this t-shirt is 28 SBD THANK YOU

My guesstimate is 12,150

2018-04-22-01-51-51-519.jpg

I see that Sir @valth is brave and he offered 32 SBD I will give a new bid:

I propose 33 SBD

I guestimate the SP of @babsboard will be 13345 at the payout of this post.

Best Regards

My new bid is 35 SBD

Auction_gavel-rbz-768x512.jpg

my guestimate for the steem power is 12400

It's going to be a tough competition.Every one is trying to have the famous t-shirt.So i raise my bid.My new price is 13.5SBD.images36.png

My bid is 12 SBD.
My guess the Steem Power of @BabsBoard Wallet will be 13270.
real-time-bidding.jpg

Hi everybody,

I have just won the last auction of this T-shirt but I want one more!

So I bid 15 SBD for another one!

professions-2071312_640.jpg

And I guestimate the steem power of @babsboard will be 13365 at the payout of this post.

Kind regards
@hasmez

Hi @babsboard,

My bid is 16SBD

Auction_gavel-rbz-768x512.jpg

I start my Bid with 3 SBD for this Famous Steemit T-shirt.

christies-buying-guide-register-and-bid.jpg

I raise my bid to 17 SBD

bid-auction-vector-1776954.jpg

The Steem Power of @BabsBoard Wallet on payout of this post is going to be 13262 SP.

Here we are hello,
My bid for this t-shirt is 17 SBD THANK YOU

online-auction-masthead-short-845x321.png

My guesstimate is 12240 SP

I bid 18 SBD.

My new offer is 19 SBD.
thMMYFMKYO.jpg

Hi @babsboard and everyone !

My bid is 14 SBD !

professions-2081837_640.jpg

Best Regards

Hi @babsboard sir,thank's to you for another auction.
Wow that famous t-shirt again.I want it this time.Here is very hot in our country.So i start my bid.My price is 4SBD.images234.jpgMy guesstimate is 12219 sp.

My new proposal is 20 sbd.
real-time-bidding.jpg

I badly need this t shirt so raised my bid 20.5 SBD.giphy (1).gif

My new bid is 21 SBD

Auction_gavel-rbz-768x512.jpg

I raise BID to 23 SBD.

My Guess Steem power will be 13300 SP on @Babsboard Wallet.

christies-buying-guide-register-and-bid.jpg

Regards @Latikasha

Hello my new bid is 23 SBD
online-auction-masthead-short-845x321.png

Wow it's like hypersonic speed in biding.So i raise my bid.My new bid is 26SBD.images6.jpg

This is my last try to win the t-shirt.I also raise my bid.My new price is 27.5SBD.ClearcutWetGrayreefshark-max-1mb.gif

MY BID is 8 SBD for this Cool shirt. .

bid-auction-vector-1776954.jpg

New bid is 28 SBD.

Hello Sir @babsboard,

I'm bid 5 sbd for this interesting T-shirt.

hands-holding-auction-paddle-flat-vector-illustration-bidding-concept-sale-process-man-raised-special-plate-take-round-99901103.jpg

New bid is 32 SBD.

I want that t-shirt by anymeans.My price is 9SBD.images3.jpg
mY guesstimate is 12221 sp.

It's tough to match the biding speed.I need this beautiful t-shirt.I like the steemit logo a lot.So my bid is 11SBD.images56.jpg
mY guesstimate for babsboard sp will be 12223.

I need this t-shirt.
My bid is 10 SBD.
thMMYFMKYO.jpg

My guesstimate the Steem Power of @BabsBoard Wallet on payout of this post wil 13280 SP.

Wow its wonderful t shirt, i want this, my bid is11.5 SBDgiphy.gif

My new bid for the t-shirt is 37 SBD

image

It's getting hotter.i raise my bid.images59.jpgMy new bid is 19.5SBD.

These T shirt are cool

Auktion Closed - Auksjon Stengt

Since this is so popular, I will once again put an auction on 20 STEEM

You can bid on 20 Steem:-)

You can bid with what you want, either an item, bank transfer, Paypal, Sbd or other values/transfers as you choose:-)

Have fun and bid what you want.
Don't forget our famous cash back.

To see the post click her

Best regards @EveryDayCoach

Hi @everydaycoach sir i am truly enjoying this auction.Hi @gagago i am also a bit more interested about this 20steem.I am also not giving up so easily.Si i raise my bid.My new bid is 45.5SBD.images59.jpg

Congratulations, You are the winner of auction this auction @Rupok

Just send 45.5 SBD to @everydaycoach. Write 20 STEEM in the memo.

The Upvote Cannon Boat will now summon people to come and give you some nice CachBack.

Have a great day and enjoy the CashBack

Best regards @EveryDayCoach

Hi @everydaycoach sir thank's a lot to you for giving me the chance to win this 20steem.I am so happy for winning this 20steem.
giphy.gifI already sent you 45.5SBD.Please check it.Here is the proof

Hello @rupok,
Unfortunately, I have been late to congratulate you, my friend, for not taking a look yesterday
I am very happy that you won the 20 steem and also the big upvotes, you really deserve it because you insisted on achieving it.
Congratulations to you and enjoy it.

94575390-you-deserve-it-vector-princess-calligraphy.jpg

Thank's @gagago the lady of steemit.You made it very difficult for me.You are a very tough competitor.Thank's for wishing me.screen-shot-2015-01-06-at-4.57.46-pm.png

Very nice to do business with you @Rupok.
Here we see a proof of hard work will give you payback. Nice fight you put up there.
I want to share one of my favorite videos with you. This is about how small efforts in our daily life can make a BIG chance in our world.

Thank's to you @everydaycoach sir,i am also happy to do deal with you.You are such a kind person.That is a very touching video.It will bring tears in anyone's eyes.Thank's for the video,it will help me to do some small good work in future.

I can clearly see that your luck has changed @Rupok

We are very happy for you, keep on working hard on your future.

Have a nice and meaningful day
@babsboard - we fix everything

Your comment is a big source of my inspiration @babsboard sir.Thank's for wishing me.You are very kind and great.I will always follow your advice.giphy d cap.gif

Sir, @babsboard sir @tommyhansen, sir @ramta, sir @everydaycoach, Thank you so much for organizing a great contests in this community. I think you are very important people for this community.Each of your steps plays an important role for the community.

I have sincere respect for each of you.

giphy.gif

Congratulations to you @rupok

xccx.jpg

congratulations buddy.

congratulations-confetti-illustration-white-background-80877767.jpg

Now waiting for the upvote canon boat and expecting some big upvotes.Which will encourage me to win more bid in future.Come on pierce my heart with big upvotes.Ha ha ha.........

Congratulations @rupok!
You really deserve this 20 steem!
I wonder what will be the final bid of the next 20 steem auction ha ha! But I will participate and try to win!

DQmbKpjPzqFjP7ZBAjkFLZ6AYLqt5aoYUZcYkY331u4aJpF_640x480.jpeg

well done my friend!
@hasmez

Thank's to you @hasmez for wishing me on my success.giphy-212.gif

Sir, you can organize a unique contest and every single day of your dedication is being organized so often a Contest and successfully getting a winner. I think it will play a very important role for your community in such activities.

Your team is organizing continuous and extraordinary competition, and these contests are not very contests in this community. It is not possible for any member of the community to be in such a community. Today you are all together, so there is such a big conservation in this community and you are a winner with extraordinary intelligence. Finding and rewarding him extraordinary.

I pray that everyone of you will achieve great success in the future.

tenor.gif

Congratulations to @rupok for winning.You really are a stubborn fighter,who never gives up easily.images.jpg

Congrats my friend @rupok.You are a real warrior.index14.jpg

Dear friends @rupok, you have done great bidding and you have been declared the honorable winner here from Sir @babsboard team.

50967989-congratulations-stamp.jpg

I would like to congratulate you.

bitcoin-crown.jpg

Hope you also participate in such computations in the future.

Hello @everydaycoach,
My offer for this 20 steem is 37.5 SBD
My guesstimation is 14115 SP

Hello @everydaycoach, hello everyone,

who knows you can get it Oh @rupok I know very well that you are a good warrior, but I also love fighting and challenge even if it cost me all I have, the most important is to achieve my goal as long as I have the ability to do so.

For this I will raise my bid to 45 SBD

Good luck to you my friend and to all other participants

2055909_L.jpg

Sorry @russelkhan my friend.I can't let it go.I will fight till the end.I also raise my bid.My new bid is 42SBD.images85.jpg

I am still in the game @rupok.I need this 20steem badly to improve my sp.I raise my bid.My new price is 41SBD.51.png

Hi Everyone
I am back again with my new offer for these 20 @Steem.

My new offer for these 20 @Steem is 39 SBD.

christies-buying-guide-register-and-bid.jpg

Best Regards @Latikasha

Hi everydaycoach,
My new offer is 40 SBD, THANK YOU

2546124_L.jpg

I will not give up thses 20 @Steem so easily. 36 SBD is new offer.

christies-buying-guide-register-and-bid.jpg

Kind regards @Latikasha

Hello @everydaycoach,
My offer for this 20 steem is 37 SBD92266714-with-sign-steem-coin-character-cartoon.jpg

I also need those 20steem.I raise my bid.images59.jpgThis is my last price 35.5SBD.

I bid 10 Steem

Its so hot around here. Raise my Bid to 35 SBD.
Hoping to win this time. Wish me luck everyone.
real-time-bidding.jpg

Wow its already 31 SBD.

My new bid is 33 SBD.
bid-auction-vector-1776954.jpg

I have changed my mind.I must get those 20steem.So i raise my bid.My new bid is 40.5SBD.images3.jpg

Some how i need this 20steem.My price is 18SBD.51.png
My guesstimate for babsboards sp is 13242.

Those 20steem is mine.So my bid is 23SBD.images56.jpg

Sorry @rupok i also want those 20steem.I also raise my bid.My price is 28.5SBD.images85.jpg

I also raise my BID. My offer 16 SBD.

christies-buying-guide-register-and-bid.jpg

Sorry @mdsahid,i really need those 20steem at a good price.So i decided to raise a bit.My new price is 31.5SBD.images6.jpg

I am not letting it go so easily.So i raise my bid.My new bid is 27.5SBD.images45.png

Another offer from me is 27 SBD.
real-time-bidding.jpg

I need those 20 Steem to power up SP.

My BID is 6 SBD.

bid-laptop-character-shows-bids-bidding-auction-online-showing-34213999.jpg

I raise my Bid again & this time 29 SBD.

christies-buying-guide-register-and-bid.jpg

Sorry @Latikasha, those 20 Steem is mine this time.
My bid is 31 SBD.
real-time-bidding.jpg

My Bid for those 20 Steem is 5 SBD.

thMMYFMKYO.jpg

I offer 10 sbd .

My guess is Steem power would be 13243 SP.

Budgeting-and-Bidding-Strategies.jpg

I desperately need those 20 Steem. I will win this time.
I raise my bid & my new bid is 34 SBD.

christies-buying-guide-register-and-bid.jpg

My New offer is 13 SBD.

real-time-bidding.jpg

I raise my BID again.
My New BID is 15 SBD.
bid-laptop-character-shows-bids-bidding-auction-online-showing-34213999.jpg

I have won this contest before.I still need those 20steem.So my bid is 16SBD.images36.png

My offer is 7 Sbd.

christies-buying-guide-register-and-bid.jpg

I bid 36.50 sbd for 20 steem. My guesstimate is 13,790 sp.zLYu8DTV.png

Hi @nitul
you have to bid more than 37 SBD, which he has already put @gagago before you
best regards @agdali

18 SBD for those 20 Steem.

real-time-bidding.jpg

Hello everydaycoach, hello sweet 20 steem,

I start my bid with 20 SBD image

I raise my BID to 8 SBD.
thMMYFMKYO.jpg

Regards @Dannywill

Raise my bid to 20 SBD.

bid-auction-vector-1776954.jpg

Hi @pijon
you have to bid more than 20 SBD, which he has already put @smer before you
best regards @agdali

My sp is very poor so i need this 20steem.My bid is 21SBD.gavelpound.gif

Need those 20 Steem also that's why i raise my bid to 23 SBD.
thMMYFMKYO.jpg

Hi @EveryDayCoach

I want those 20 Steem.
My Bid is 9 sbd.
real-time-bidding.jpg

This will be my first win at Garage sale.
My new Bid is 25 SBD.

christies-buying-guide-register-and-bid.jpg

Now waiting for the upvote canon boat and expecting some big upvotes.Which will encourage me to win more bid in future.Come on pierce my heart with big upvotes.Ha ha ha.........

Auction Closed - Auksjon avsluttet

Anyone that needs 20 STEEM??????

Now you can make your bid on 20 STEEM!!!!

You can bid with what you want, either an item, bank transfer, Paypal, Sbd or other values/transfers as you choose:-)

Have fun and bid what you want.
Don't forget our famous cash back.

To see the post click her

Here is one of my favorite youtube videos about helping each other.

Please take time and look at this. This will give you a feeling inside of you.

Best regards @EveryDayCoach

Yeah @fruffifi playing hardball is an art that only adventurers can do, especially with regard to auctions.

So my bid is 46.5 SBD image

Congratulations, You are the winner of auction this auction @gagago

Just send 46.5 SBD to @everydaycoach. Write 20 STEEM in the memo.

The Upvote Cannon Boat will now summon people to come and give you some nice CachBack.

You put up a very good fight for this one!!

Have a great day and enjoy the CashBack

Best regards @EveryDayCoach

Oh yeah !! I did it for the second time here at garage sale, the first time I won the famous t-shirt auction with @babsboard, and now here I win the 20 Steem auction with @everydaycoach, this really is indescribable feeling.
received_1848088681918988.gif

Yes sir @everdaycoach I have fought fiercely this time and that's because @fruffifi that fought me was also a strong fighter which I send her greetings.
This is the challenge and this is the secret of success is that you fight for your goal until the last breath.
I wish a good luck to all in the coming times.

received_1848066171921239.gif
I did what you asked me sir and i sent the 46.6 SBD to you and wrote in "memo" 20 STEEM.

Greetings to you and wish you good times.

@gagago

Hello @everydaycoach i still want this 20 steem my bid is 15 SBD

60412804-financial-crime-or-fraud-or-auction-concept-image-with-judges-gavel-or-auction-hammer-and-money-stac.jpg

So COOL I'm the first one out to make my bid on this 20 STEEM

I know this one i will win this one in the end:-)

My Bid is 10 SBD

And @Everydaycoach
This is a fantastic video you shared with us , and you are correct you can feel the emotions in this...

So there is a fight club here:-)

Ok, come on guys and girls.....

My next bid is 40 SBD

Hi @mdsahid,it looks like you are desperate about this 20steem.Me too man.So i raise my bid.New bid is 38.5SBD.images59.jpg

This BID is going to reach the SKY & i don't have a Rocket to get there. I only have few SBD. My Bid is 37 Sbd.

My bid is for these 20 steem is 36SBD.

giphy (1).gif

So you are playing hardball @Gagago

I will through another punch at

46 SBD

Hey guys, I need to raise my bid I can see:-)
I will give you a fight @Rupok

New Bid 35 sbd

Sorry @pijon you know it well that i just love this 20steem auction.If any one want this 20steem he must face a tough fight.I raise my bid.My new bid is 32.5SBD.images36.png

Ok let's fight @fruffifi

My new bid is 45 SBD

image

Raise my Bid again. This time it is 32 Sbd.
christies-buying-guide-register-and-bid.jpg

Oh my God
Another auction for 20 Steem.
Than you so much @EveryDayCoach.
I start my BID with 11 SBD.
bid-laptop-character-shows-bids-bidding-auction-online-showing-34213999.jpg

This will be my first win at Garage Sale. I raise my bid to 27 SBD.
christies-buying-guide-register-and-bid.jpg

Everyone wants those 20 Steem so did i.
I start BID with 23 SBD.christies-buying-guide-register-and-bid.jpg

I am also highly interested about this 20steem.So i also raise my bid.New price is 23.5SBD.index.jpg

This is first time i am seeing 20steem twice in a auction.Hi @everydaycoach sir,i am still interested about this 20steem.So my bid is 11.5SBD.images3.jpg

I don't know how far this BID will go. My new BID is 25 SBD.
bid-auction-vector-1776954.jpg

My first bid for these 20 steem is 13 sbd.
images.jpg

I need to buy this 20steem.So i raise my bid.My price is 27.5SBD.51.png

Good luck to everyone, my new Bid is 28 SBD.
real-time-bidding.jpg

Sorry @mdsahid i am still interested in this auction of 20steem.So i raise my bid.My new bid is 29.5SBD.images6.jpg

I am going to try my luck again. I raise my BID to 31 SBD.
bid-laptop-character-shows-bids-bidding-auction-online-showing-34213999.jpg

Now this time i need this 20steem.My bid is 15.5SBD.images234.jpg

I also need those 20 Steem.
I raise my BID to 16 SBD.

I will get it 20steem this time.My price is 17SBD.ClearcutWetGrayreefshark-max-1mb.gif

Wow the auction is getting tougher day by day.Hi every one go in full throttle.I am also in the contest.I raise my bid.My new bid is 18.5SBD.images6.jpg

Hello @EveryDayCoach
My offer is 17 Sbd.
real-time-bidding.jpg

This time i am gona win these 20 Steem.
19 SBD that is my offer.
bid-laptop-character-shows-bids-bidding-auction-online-showing-34213999.jpg

I can see that there is more than me who want's this so i will raise my bid to

New Bid 20 SBD

I also raise my bid.My new price is 20.5SBD.images56.jpgHi @everydaycoach sir i am enjoying the auction.

Hey @sarahmcdowell i am not giving up.So i raise my bid.New bid is 22.5SBD.images36.png

I am still in the run.Don't forget me every one.I have won it twice.I raise my bid.My new bid is 25.5SBD.images59.jpg

Hello everyone

I put on sale a 32GB iphone 6 on sale in very good condition.


price=190 Steem

Best regards @agdali

My new bid is 4 sbd

Hello everybody here,
i put for sale this Story, it's one of the famous storylines for Robin readers

2018-05-12-17-52-59-842.jpg

For more information please click on this link :

https://steemit.com/story/@gagago/one-of-the-storylines-for-robin-readers-for-sale-14ad08a202dfa

I do not forget, of course,CASHBACK, loved by the masses ;)

image

Best wishes @gagago

Hello @babsboard and everybody

I put for sale this Spider Massage Tool for : 30 STEEM.
20180427_165453.jpg

Description :
MASSAGING and RELAXING your muscles after sports activities For a chilling and relaxing massage! Massage accessory for muscle relaxation.

jacknobber.jpg

Of course I will not forget that Cashback is king
g.foolcdn.combest-cash-back-credit-car-df97fa95c4c53bbb910ba48653c24a1a7f361d6d.jpg

For more info take a look at this link :
https://steemit.com/garagesale/@achrafo/for-sale-spider-massage-tool-great-for-a-relaxing-soft-tissue-massage

Best Regards @Achrafo