Ny Auksjon på Garasjesalget - New auction on the garagesale - 20 STEEM

in #norway4 years ago

Since this is so popular, I will once again put an auction on 20 STEEM

You can bid on 20 Steem:-)

You can bid with what you want, either an item, bank transfer, Paypal, Sbd or other values/transfers as you choose:-)

Have fun and bid what you want.
Don't forget our famous cash back.

To see the auction and bid click here

Host of the auction site is @babsboard

Here is a new video from my favorite coach

https://www.ted.com/talks/tony_robbins_asks_why_we_do_what_we_do

Sort:  

150 nok vipps

Haloen, som forklart i posten så må budene komme på garasje salg siden til @BabsBoard. De fleste som er aktive til å være med på auksjonene vil tjene på å by på ulike produkter eller å selv forsøke å selge produkter der. Følg litt med på de ulike auksjonene så kan det være mye å tjene på det. Og det kan se ut som om flere faktisk kan tjene på å kjøpe noe oxo:-) Håper vi ser deg som en litt mer aktiv bruker på sidene der inne:-)
FD320DF1-E293-4A9D-8198-4BC04BE8D52C.jpeg

Beklager, skumleser kanskje litt mye, mye å komme ajour med her inne.

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 37813.89
ETH 2554.89
USDT 1.00
SBD 4.16