Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

in Deep Dives4 years ago (edited)

Danas ga se ne bojimphoto_20200709_135321.jpg
Today I’m not afraid of himOn the second day of the uprising in Serbia, the protests were even more massive and unfortunately just as violent. At the same time, another reaction of the illegal authorities and their personal opposition, revealed that it was an authentic popular rebellion. Let’s start with Belgrade. Fake opposition that faked participation in the stolen elections on June 21st, held its own protests with a handful of people gathered in front of the Faculty of Philosophy. The leaders of the ‘opposition’, Dragan Djilas, Boško Obradović, Zoran Lutovac, Vuk Jeremić, Miroslav Aleksić, pointed out four bizarrely irrelevant demands that were read by the President of the Movement for Change, Janko Veselinović.


Другог дана побуне у Србији, протести су били још масовнији и нажалост исто тако насилни. Истовремено, још једна реакција нелегалне власти и њихове личне опозиције, открила је да је у питању аутентичан народни бунт. Почнимо од Београда. Лажна опозиција која је глумила учешће на покраденим изборима 21. јуна, одржала је сопствени протест пред шачицом окупљених испред Филозофског факултета. Лидери ‘опозиције’, Драган Ђилас, Бошко Обрадовић, Зоран Лутовац, Вук Јеремић, Мирослав Алексић, истакли су четири бизарно неважна захтева које је прочитао Председник Покрета за преокрет Јанко Веселиновић.


Duration / Трајање: 12:04At the same time, the ‘opposition’ actor Sergey Trifunović, who helped legitimize the stolen elections by participating in them with his micro-party, was expelled from the massive public gathering in front of the Assembly.

Истовремено, са народног окупљања испред Скупштине протеран је ‘опозициони’ глумац Сергеј Трифуновић, који је помогао легитимизацији покрадених избора учествујући на њима са својом странчицом.

Duration / Трајање: 1:24Belgrade

Why were the demands of the ‘opposition’ irrelevant? Because they are just a reaction to the reaction of the authorities regarding the truly popular demands made during the initial protest on Tuesday, July 7th. Given the statements of people protesting that day, and the personal contacts I had with those who were dissatisfied, the key reasons for the gathering were: first, a completely mindless reintroduction of a three-day curfew over the weekend, as if the virus only strikes on weekends, and second, much more important – people understood Vučić’s ‘promise’ that he would forcibly vaccinate at least two million citizens of Serbia in the first wave, as an open threat! In yesterday’s appearance on RTS, the president announced the possibility of withdrawing the decision on the curfew, but he did not withdraw the story about the forced vaccination, with God knows what vaccine. Instead, he accused a “criminal factor, and the influence of foreign services” without stating which service is opposed to the globalist structures he personally serves (By the way, two Israeli citizens were arrested during the protest yesterday). Of course, such a statement caused a new wave of anger, this time not only in Belgrade…

Београд

Зашто су захтеви ‘опозиције’ били неважни? Зато што су они тек реакција на реакцију власти поводом истински народних захтева истакнутих током иницијалног протеста у уторак, 7. јула. Имајући у виду изјаве људи са протеста тог дана и личне контакте које сам имао са незадовољнима, кључни разлози окупљања били су: прво, потпуно безумно поновно увођење тродневног полицијског часа током викенда, као да вирус искључиво удара викендом, и друго, много важније – народ је Вучићево ‘обећање’ да ће у првом налету принудно вакцинисати бар два милиона грађана Србије, схватио као отворену претњу! У јучерашњем наступу на РТС-у, председник је најавио могућност да повуче одлуку о полицијском часу, али није повукао причу о принудној вакцинацији Бог зна чиме. Уместо тога, оптужио је „криминални фактор, и уплив иностраних служби“ не наводећи која је то служба супростављена глобалистичким структурама којима он служи (Иначе, јуче су током протеста ухапшена два држављанина Израела). Наравно да је таква изјава изазвала нови талас беса, овог пута не само у Београду…


Duration / Трајање: 3:51Serbia

…but across all of Serbia. The wave of protests swept Novi Sad (broken windows on municipal building and at the entrance to RTV), in Kragujevac, the protesters broke the glass of the City Assembly and the police administration with stones, and torches were thrown into their premises located on the ground floor. Police used teargas, formed a cordon and suppressed the protesters who who caused the riots, and in Nish SNS party premises were stoned, but the police did not intervene, and instead withdrew to the police station followed by the applause of the gathered citizens.

Peaceful protests were recorded in Kruševac, Smederevo and Jagodina, and protests were announced for today in Valjevo and Kraljevo.

The latest news before sending this report is that there will be no curfew, and that it is forbidden to gather more than 10 people at outdoors or indoors. We are waiting for a new reaction from the people.Србија

…већ и у целој Србији. Талас протеста захватио је Нови Сад (разбијени прозори на згради Општине и на улазу у РТВ), у Крагујевцу демонстранти су каменицама поломили стакло на згради Скупштине града и полицијске управе, а у просторије које се налазе у приземљу, убачене су бакље. Полиција је употребила сузавац, формирала кордон и потиснула демонстранте који су изазвали нереде, а у Нишу су каменоване просторије СНС-а, али полиција није интервенисала, већ се повукла у полицијску станицу уз аплаузе присутних грађана.

Мирни протести забележени су у Крушевцу, Смедереву и Јагодини, а за данас су најављени протести у Ваљеву и Краљеву.

Последња вест пре слања овог извештаја гласи да ипак неће бити полицијског часа, а да је забрањено окупљање више од 10 људи на отвореном или у затвореном простору. Чекамо нову реакцију народа.Stay tuned [eng/срп] Останите с нама


* * *

Related posts / Повезани текстови:

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False Triggerimg

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpg


Instant Access to Steemit


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65054.60
ETH 3558.38
USDT 1.00
SBD 2.35