steemhunt

in #hede-io6 years ago (edited)

steemit platformu içerisinde yeni projelerin yayınlanmasını ve tanıtılmasını sağlayan bir internet sitesidir. giyim, teknoloji, internet vb. kategorilerde yeni yayınlanan proje ve programların tanıtılması için kurulan oldukça ilgi çekici bir eklenti gözüyle bakıyorum. steemhunt üzerinde yeni proje ve programları tanıttığınız zaman ekip tarafından onaylanması ile birlikte 'oy' toplayabilirsiniz.

steemhunt kurucuları yakın zaman içerisinde steemhunt tokenlerini çıkartacağını belirtiyor. token kazanmak için kurucuların belirlediği kurallar dahilinde paylaşım, delagasyon kiralama vb. şeyleri yerine getirmelisiniz.

steemhunt hakkında daha detaylı bilgi için şu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Görsel Kaynak


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about steemhunt.

Sort:  

Congratulations @cyberyunus! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Round of 16 - Day 4


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Well done @cyberyunus! You successfully guessed the match result.

Quater Finals - Uruguay vs France
Click on the badge to view your Board of Honor.
Do you want to know your current ranking? Read this post

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Sweden vs England


Do you like the SteemitBoard World Cup Contest?
Vote for @steemitboard as a witness and get one more award!

Well done @cyberyunus! You successfully guessed the match result.

Quater Finals - Sweden vs England
Click on the badge to view your Board of Honor.
Do you want to know your current ranking? Read this post

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Quarter Finals - Day 1


Do you like the SteemitBoard World Cup Contest?
Vote for @steemitboard as a witness and get one more award!

Well done @cyberyunus! You successfully guessed the match result.

Quater Finals - Russia vs Croatia
Click on the badge to view your Board of Honor.
Do you want to know your current ranking? Read this post

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Quarter Finals - Day 2


Do you like the SteemitBoard World Cup Contest?
Vote for @steemitboard as a witness and get one more award!

Well done @cyberyunus! You successfully guessed the match result.

Semi Finals - France vs Belgium
Click on the badge to view your Board of Honor.
Do you want to know your current ranking? Read this post

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Croatia vs England


Do you like the SteemitBoard World Cup Contest?
Vote for @steemitboard as a witness and get one more award!

Well done @cyberyunus! You successfully guessed the match result.

Play-off for third place - Belgium vs England
Click on the badge to view your Board of Honor.
Do you want to know your current ranking? Read this post

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - France vs Croatia


Do you like the SteemitBoard World Cup Contest?
Vote for @steemitboard as a witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69107.15
ETH 3882.60
USDT 1.00
SBD 3.65