သူေခၚရာသို႕

in #food5 years ago

သူတို့အပေါ်မှာတင်လျက်, ကျနော်တို့ဖြစ်ကောင်းမြင်းတစ်ဦးမှသင်တန်းဆရာသို့မဟုတ်လယ်သမားတစ်ဦးကိုငှားရမ်းသင့်တယ်
အဘယ်သူသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လျော်သော၌သူတို့ကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံလိမ့်မယ် image
သီလနှင့်အထူးချွန်; ဒါပေမဲ့သူတို့ကသင်အဘယ်သူကိုလူသားတွေဖြစ်ကြအဖြစ်
သူတို့အပေါ်မှာအားမရစဉ်းစား? နားလည်သူမည်သူမဆိုရှိပါသလား
လူ့နှင့် သီလ? သင်ဤအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြရပါမည်
သငျသညျအမြိုးသားတို့ရှိသကဲ့သို့, မည်သူမဆိုရှိပါသလော "" ရှိပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။ " သူကားအဘယ်သူ
သူ? နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တိုင်းပြည် "ငါကဆိုပါတယ်"? နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူကိုအားသွင်းရသနည်း "
"ဟုအဆိုပါ " ဟုသူကပြန်ပြောသည်; "ဟုသူကထိုလူသည်, နှင့်သူ့တာဝန်ခံ
ငါး ဖြစ်၏။ "မင်္ဂလာ ဖြစ်ပါသည်, သူတကယ်ကဒီရှိပြီးလျှင်ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဆို၏
ဉာဏျပညာနှငျ့ထိုကဲ့သို့သောကျိုးနွံတာဝန်ခံမှာသင်ပေးတယ်။ ငါတူညီခဲ့
အလွန်မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်အထင်အမြင်ကြီးသောပါပြီသင့်သည်, ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကကိုယ့်ကြောင့်
မျိုးမသိကြ, အိုအေသင်မြို့သား။
ငါတစ်စုံတစ်ဦးကအဘယ်ကြောင့်ဤ "ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးလိမ့်မည်ဟုပြောဝံ့,
ဆိုကရေးတီးနှင့်သင်သည်အဘယ်သို့ဤစွပ်စွဲချက်များ၏ဇာစ်မြစ်သည်: အဲဒီမှာများအတွက်
သငျသညျလုပ်နေခဲ့ကြရသောထူးဆန်းတစ်ခုခုဖြစ်ရပြီရမလဲ
အားလုံးဤကွီးစှာသောကျော်ကြားမှုနှင့်သင့်အကြောင်းပြောဆိုလျှင်ပျေါထှနျးခဲ့ကြတာပါ
သင်သည်အခြားလူကဲ့သို့ခဲ့: ဤသည်အဘယ်ကြောင့်, ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြကျနော်တို့သင့်အဖြစ်
အလျင်အမြန်သင်တို့တွင်တရားစီရင်ခြင်းငှါစိတ်မကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ "အခုကျွန်မတရားမျှတတဲ့စိန်ခေါ်မှုအဖြစ်ဤမှတ်,
ငါသည်သင်ဤအမည်များ၏ဇာစ်မြစ်ကိုရှင်းပြဖို့ကွိုးစားပါလိမ့်မယ်
"ပညာရှိ" နှင့်ဤဆိုးသောသိတငျး၏။ ထို့နောက်တက်ရောက်ရန်ပါ။ ထိုအပေမဲ့
သင်တို့တွင်အချို့သောငါနောက်နေငါထင်စေခြင်းငှါ, ငါသည်သင်တို့ကိုပြောပြလိမ့်မည်ဟုကြေညာ
တစ်ခုလုံးကိုအမှန်တရား။ အေသင်လူတို့, သတ္တုတွင်း၏ဤဂုဏ်သတင်းကိုရောက်လာပြီ
ငါအပိုင်ပေးသောပညာ၏တစ်ဦးအချို့သောမျိုး။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုမမေးခဲ့လျှင်အဘယ်အရာကိုမျိုးကို
လူမှီဖြစ်သကဲ့သို့ပညာ၏, ငါမှအဘို့, ထိုကဲ့သို့သောပညာတရားကို
အတိုင်းအတာငါပညာရှိသဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်ဖို့လိုပါ၏ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များသော်လည်း
အဘယ်သူကိုငါတစ်လူစွမ်းကောင်းပညာစကားပြောရာငါ ခဲ့သည်
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်မရှိသည်ကြောင့်, ဖော်ပြရန်ပျက်ကွက်; သူသူကပြောပါတယ်
ငါမဟုတ်မမှန်ပြောသောကြပါပြီ, ငါ့ဇာတ်ကောင်ပျောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာ,
အေသင်၏အချင်းလူတို့, ငါပင်ငါလျှင်, ငါ့ကိုနှောက်ယှက်ဖို့မသငျသညျတောင်းပန်ရမယ်
သာမန်ထက်တစ်ခုခုပြောပုံရသည်။ ငါပြောမည်သောစကားလုံးများအတွက်
သတ္တုတွင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ငါသည်သင်တို့ကိုအကြွေးကိုခံထိုက်သောသူသည်သက်သေရည်ညွှန်းပါလိမ့်မယ်,
နှင့်ငါ့အကြောင်းကိုငါမဆိုရှိသည်ပညာကို-ရှိမရှိနှင့်သင်တို့ပြောပြကြလိမ့်မည်
အဘယ်အရာကိုမျိုးနှင့်သက်သေ ၏ဘုရားဖြစ်ရလိမ့်မည်။ သင် ... ရမည်
လူသိများကြပြီ သူလည်းအစောပိုင်းသတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်
သူသည်လူများ၏ပြည်ပရောက် shared နှင့်ပြန်လာသောသင်တို့အဘို့၏မိတ်ဆွေတစ်ဦး,
မင်းနဲ့အတူ။ ကောင်းပြီ, , သင်သိအဖြစ်အလွန်မြန်ခဲ့ပါတယ်
အပေါင်းတို့သည်သူ၏အကျင့်ဓလေ့၌၎င်း, သူ သွား. ရဲရငျ့စှာမေးသော်။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by dtholy1992 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @dtholy! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dtholy! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dtholy! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Round of 16 - Day 4


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dtholy! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dtholy! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dtholy! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dtholy! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @dtholy! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37588.27
ETH 2031.02
USDT 1.00
SBD 4.79