SİBER GÜVENLİK TEHDİTLERİ ARTIK YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DEVRİMSEL PLATFORM İLE BİTİYOR: HEROIC

in #tr5 years ago

Dünyamızdaki her alanda ve sektörde görülen değişiklerin en büyük katalizörü hiç şüphesiz ki teknolojide görülen değişmelerdir. Küreselleşme sürecini de tetikleyen ve hızlandıran teknoloji sayesinde iş ve işlemlerimiz hem kolaylaşmakta hayatımız daha da yaşanabilir hale gelmektedir. Aslına bakılırsa internetin devrimsel bir şekilde yaşamımıza girmesi ile birlikte bize sağladığı milyonlarca avantaj sayesinde dijitalleşen dünyada başta finans ve bankacılık işlemleri olmak üzere, alışverişimizi, okul kaydımızı, ders devamlılığını yapabilmekteyiz. İnanılmaz bir şekilde artan ulaşım ve iletişim imkanları sayesinde global bir köye dönen dünyamızda insanlar, şirketler, devletler, stk’lar birbirleri ile daha fazla ve kolay etkileşime girebilmektedirler. Şirketler bir ülkede ürettikleri mal ve hizmeti başka bir coğrafyaya satabilmekte ve yatırımını bir başka ülkede tasarruf etme imkânına sahip olmaktadır. Akıllı makinalar, yapay zekâ, nesnelerin interneti, yazılımlar, programlar, uygulamalar derken artık iş dünyası emek ve insan gücünün yerine dijital dünyanın bir gerekliliği olan teknolojiyi kullanmaktadırlar.

Küreselleşme ile birlikte bilgi ve dijital birikimin dünyanın her yanına anında yayılabilmesinin sayılamayacak kadar avantajı olsa da suç ve suç örgütlerinin de faaliyetlerinin sınırı aşan bir hal almasına yol açmıştır. Başta siber saldırılar olmak üzere karşımıza çıkan bu tehdit hepimizi tehdit eder bir hal almıştır. Her gün haberlerden bir bankanın müşteri ve kredi kartı bilgilerinin çalındığı, bir telefon şirketinin bilgilerinin hacklendiği, şirketlerin sistemlerinin çökertildiğini duymaktayız. Buna ilaveten ülkeler arasında bir sıcak ve soğuk savaşların yerini siber savaşların alabileceği konunun uzmanları tarafından dillendirilmektedir. Maalesef bu kötü amaçlı virüslerin hepimizin bilgisayarlarını sardığını görmekteyiz. Açtığımız bir mail, baktığımız bir resim ya da izlediğimiz bir film bilgisayarımızın ve bizim dijital dünyamızın bir sonu olabilmektedir. Aldığımız yazımlar, virüs programları ve şirketlerin milyarlarca dolarlık siber saldırılara karşı koruma sağlayan yatırımları yine de başarılı olamamaktadır. Üzülerek belirtmeliyim ki, global bağlamda siber tehditler öngörülemez bir şekilde artarken, modern siber güvenlik çözümleri olarak bildiğimiz yaklaşımlar geleneksel olarak kalmakta ve sorunlara çözüm bulamamaktadır.

Fakat her gün teknolojik alandaki inanılmaz gelişmeler sayesinde ortaya çıkan AI (yapay zeka) temelli siber koruma küresel olarak kabul görmekte ve bu aslında bizlere heyecan vermektedir. Ancak bu gelişmeler hem kurumsal olan hem de maddi olarak pahalı oluşundan dolayı sadece özel olarak bu işe para harcayan çok büyük şirketlerde kullanılmaktadır. Ayrıca bu alanla ilgili mevcut verilerde sadece dev şirketler, devletler, büyük kurum ve kuruluşlarda bulunmakta ve kimse ile paylaşılmamaktadır. Böylece siber tehdit verileri olmadan bahse konu bu tehditlere karşı koyabilmek için geliştirilmesi gereken çağdaş çözümler üretebilmek zorlaşmakta ve çok daha maliyet gerektirmektedir. Şirketler bu teknoloji alıp kullansalar bile bizlerin bu paraları verip böyle korunma programları alabilme gücümüz bulunmamaktadır.

Bu süreci hem çok iyi takip eden hem de yapay zeka destekli çözümler üreten Heroic.com platformu 21. Yüzyılın yükselen ve çok talep gören teknolojileri olan devrimsel yapıdaki büyük veri, yapay zeka ve blok zincirinin desteğini arkasına alacaktır. Böylece Heroic.com, modern ve üst düzey koruma sağlayacak siber güvenlik sistemlerine destek verecek dijital dünyamıza yapay zeka (AI) destekli siber tehdit koruması sağlamaktadır. Bir başka deyişle Heroic.com dünyamızın geleceğini tehdit eden siber saldırılardan korunmamız için hem yapay zekâ hem de blok zincirinin devrimsel yapısı ile güçlendirilmiştir. Böylece blok zincir ile donatılan siber güvenlik ekosistemi, aracıları aradan çıkartacak ve üst düzey korunma için gerekecek maliyetlerde azalacaktır. Böylece daha fazla kişi ve işletme siber saldırılardan korunabilecektir. Heoic ile ilgili daha detaylı bilgi için internet sitesi https://tokensale.heroic.com/ ve teknik raporu https://tokensale.heroic.com/wp-content/uploads/HEROIC_Whitepaper_V1.pdf inceleyebilirsiniz.

Heroic Arc Reactor ve Heroic Guardian gibi ana bileşenler ise Heroic.com’un çok güçlü ekosisteminde yer alacaktır. Heroic Arc Reactor firmanın lokal açık tehdit istihbarat değişim platformu olmakla beraber hatasız bir protokol geliştirebilmek için bağımsız geliştiriciler ile birlikte güvenlik alanındaki donanımlı kişilerin uzmanlarının fikir ve yazılım kodlarının ticaretini serbestçe yapılabilmesine izin verecek bir yapıya sahiptir. Heroic Guardian ise birleşik bir güvenlik yönetim platformu olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece kullanıcılar, çağımızın zorlu bulaşıcı hastalığı olan siber tehditlere karşı üst düzey korunabilecektir.

Heroic Token ve ICO Bilgileri

Siber güvenlik endüstrisinde küresel güvenlik, şeffaflık, gizlilik ve güven sağlamak için kullanılacak olan bu platformun tokenı HRO, bu süreçte platformdaki iş ve işlemler için kullanılacak ve platformun bir katalizörü olacaktır.

· Simgesi: HRO

· Ön ICO Fiyatı: 1 HRO = 0,09 USD

· Fiyat: 1 HRO = 0,1125 USD

· Platformu: Ethereum

· Kabul Birimi: ETH, BTC

· Minimum Yatırım Miktarı: 1.000 USD

· Soft Cap: 2.500.000 USD

· Hard Cap: 41.000.000 USD

Yol Haritası

Ortaklar

Aşağıda verilen ortakları incelersiniz Google, IBM gibi dünya devleriyle ortaklıkların kurulduğu görülecektir. Ortaklar ile ilgili daha detaylı bilgi için internet sitesi https://tokensale.heroic.com/ ve teknik raporu https://tokensale.heroic.com/wp-content/uploads/HEROIC_Whitepaper_V1.pdf inceleyebilirsiniz.

Proje Ekibi

Güçlü bir ekibin parçası olan Chad Bennett (CEO), Dave McDonald (COO), Wyatt Semanek – (Halkla İlişkiler ve Pazarlama) ve Jake Kendall (Müşteri Başarısı) sahip oldukları deneyim, tecrübe ve eğitim düzeyi olarak bu platformun başarısı ve parlak geleceği ile ilgili olumlu sinyaller vermektedir.

Faydalı Linkler

İnternet Sites: https://tokensale.heroic.com/

Teknik Rapor: https://tokensale.heroic.com/wp-content/uploads/HEROIC_Whitepaper_V1.pdf

Telegram: https://t.me/heroicdotcom

Medium: https://medium.com/heroic-com

Twitter: https://twitter.com/heroiccyber

Facebook: https://www.facebook.com/heroiccybersecurity/

Linkendin: https://www.linkedin.com/company/heroic-cybersecurity

Instegram: https://www.instagram.com/heroiccybersecurity/?hl=en

Youtube: https://www.youtube.com/c/HEROICCybersecurity

Github: https://github.com/HeroicCybersecurity/

BTT Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4511192.0

BTT Ann: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3992644.0

Author: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1252009

Sort:  

sanal güvenliği yapay zeka ile sağlayan harika bir proje

Hepimizin korkulu rüyası olan bilgisayar korsanlarını blockchain teknolojisi sayesinde engelleyecek bir platform

Gelecek vaat eden bir proje. Tebrikler yazara...

kripto para ile uğraşanların kesinlikle siber güvenliklerinin üst düzey olması gereklidir diye düşünüyorum bu proje aracılığıyla umarım bu sorunda çözülecektir.

Dijital çağda her geçen gün siber saldırılar artmakta ve siber güvenlik çözümleri her geçen gün önem kazanmaktadır. Heroic önemli bir proje olacaktır.

Congratulations @techblue! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @techblue! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @techblue! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @techblue! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine's day challenge - Give a badge to your beloved!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.14
JST 0.037
BTC 61256.39
ETH 3391.32
USDT 1.00
SBD 4.68