Okumayan bir şey kaybetmez... #3

in #tr6 years ago

Yakın çevrenizdeki insanlar ile doğru iletişim kurmak kaliteli bir yaşam için de çok önemlidir.

Günlük yaşam sırasında kurulan iletişimler genellikle yüzeyseldir ve genel kurallar içerisinde kaldığı sürece tatminkardır. Zorlu şartlar, stres altında ya da olumsuzluklar karşısında sükunetinizi koruyup kararlar verebiliyorsanız şanslı ve başarılı olarak değerlendirilebilirsiniz. Bu durumda verdiğiniz kararlar sizi daha sonra çok fazla sıkıntıya sokmayabilir.
İnsan, kendi doğruları sonucunda verdiği kararların genel kurallar çerçevesinde de doğru olduğunu düşünür. Bunların sorgulanması ya da eleştirilmesi genellikle hoşuna gitmez.
Verdiğimiz kararlar ile hayatımızın yönünü belirleriz ve bunun neticesini yaşarız. Bunların doğruluğundan emin olduğumuz ve hayatımızı istediğimiz gibi yönlendiremediğimiz durumlarda da genellikle dış etkenleri suçlarız. Bu suçlama diğer insanlar ya da şartlardır genellikle, verdiğimiz kararı dolayısıyla kendimizi sorgulamayı ikinci plana iteriz.
Çevremizde bu işi üstlenebilecek insanların bulunması yaşam kalitemizin artması için harika bir araçtır.
Verdiğiniz kararların sağlamasını yapacak ve yakın iletişimde olduğunuz insanlar varsa oldukça şanslısınız ve bu insanları kaybetmemek sizin asli vazifeniz olmalı. Dostlarınız, aileniz, eşiniz belki bir profesyonel bu işi üstlenebilir sizin için. Bu kişilerin de doğruluğunun sağlaması da sizin elinizde olmalı...

- Verdiğiniz her kararı onaylayan yani sizi farklı düşünme yollarına itmeyen kişiler doğru insan değildir. Etrafınızda böyle insanların olması size hiç bir şey katmayacaktır.
Dolayısıyla uzaklaşın...
- Verdiğiniz her kararı sorgulayan her fırsatta sizi eleştiren insan da size bir şey katmayacağı gibi sizden çalmaya başlayacaktır. Bu insanlar sizi sürekli demotive eder ve kendi sağlıklı kararlarınızı almanıza da engel olurlar.
Kaçarak uzaklaşın...
- Kendinizi sorgulayın ve aklınızdaki soru işaretleri konusunda sizi yönlendirmeye çalışan insanlara güvenin. Onların düşüncelerine değer verin.
Yakın tutun...
İnsan doğası gereği eleştirilmekten hoşlanmaz ama takdir edilmek ister, yaptıklarının onaylaması motivasyon kaynağıdır ve doğruya yönlendirir. Ancak her kararınızın takdir edilmesini beklemeyin, takdir mekanizması ast-üst ilişkilerinde ya da çocuk-ebeveyn ilişkilerinde kabul görür. Yani gündelik hayatımızda eleştirilmek normal ama takdir beklemek anormal olmalıdır.
Elbette ki güvendiğiniz insanların sizi yönlendirmesine değer verin ancak son kararı her zaman kendiniz verin...

görsel

Sort:  

Benim alt komşularım çok tecrübeli ve mantıklı tavsiyeler veren insanlar, iyiki varlar ...

Öyle insanları kaybetmemek lazım.
Ne mutlu size...

Aynen beni çok seviyorlar çok şanslıyım

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabından oy kazanmıştır. #tr tagi altında kaliteli içeriklerizi görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için Tryardım Desteklenen İçerikler 19 Haziran 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

post_banner_gf.gif

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 4.44% upvote!
I was summoned by @steemege. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

You received an upvote as your post was selected by the Community Support Coalition, courtesy of @tryardim

@arabsteem @sevenfingers @steemph.antipolo @tryardim

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68564.93
ETH 3839.30
USDT 1.00
SBD 3.67