Okumayan bir şey kaybetmez...

in #tr6 years ago

Dalyanları bilirsiniz, hani şu denizin içinde ağlarla çevrili balık çiftlikleri...
Ege kıyılarında çokça vardır, tatil cenneti falan da dinlemezler mutlaka karşınıza çıkmıştır.

Hepimiz denizin içindeyiz aslında, kimimiz dalyanlarda avlanıyor, kimimiz açık denizde...
Balık tutmayı bilmiyoruz ya da yeni yeni öğreniyoruz belki de...

"Bana balık verme, balık tutmayı öğret" sözü çok meşhur değil mi?En çok balığın kendi dalyanı içinde olduğunu iddia eder kimi balıkçılar. Hatta size "yardımcı olmak adına" kendi dalyanlarında avlanmanıza izin verir, balık tut yeter ki der, avladığınız belki beş belki on belki yüz balıktan bir ya da ikisini size verir. Dalyan O'na ait ama, balıklar da. Kalanı onundur elbette...
O dalyanın içine sıkışır kalırsınız, belki sadece çinekop ya da alabalık ile yetinmek durumunda kalırsınız.
Balık tutma kurallarını da dalyan sahibi belirler. Bazen olta verir elinize, bazen bir ağ. Hadi elinle tut bakalım derse ne yaparsınız. Aç kalır mısınız? Kim bilir ?

Dalyan sahibi iyilik mi yapıyor bu durumda size? Aç kalmıyorsunuz evet ama iyi düşünün...

Bir de koca bir deniz var önünüzde sınırları yok...

Bir grup balıkçı çıktı karşınıza iyi niyetli, balık tutmayı biliyor ve size öğretmekten haz duyuyor. İster kıyıdan avlan oltayla, ister eline bir ağ al diyor duruma göre, ikisinin de yolunu gösteriyor, hata yapmayın diye izliyorlar sizi bir de... İlk gün belki balık vurmuyor oltaya, ikinci gün bir tane ama sizin. Belki şanlısınız o gün üç tane, o da sizin. Belki istavrit çıkacak şansınıza o gün, belki mezgit, belki kefal.
Eğer potansiyeliniz varsa koskoca deniz sizin...
Yoksa? Karnınız yine doyuyor !

Balıklar çoğalacak zamanla, olta da yetmeyecek kova da... İşleriniz rast gidecek doğru yoldaysanız. Belki bir sandal bulacaksınız, palamuta, lüfere çıkacaksınız, deniz sizin sınır yok. Bir kova olacak beş kova...
Açıldığınız denizde tekneniz olacak belki de, bazen bir livar dolusu balık rengarenk. Adını bile bilmediğiniz... Tekne büyüdükçe balıklarda değişecek, belki Norveç somonu, belki orkinos ya da ne bileyim kalkan olacak o gün kısmetiniz...
Eğer yetkinseniz uluslararası sular bilmediğiniz balıklarla dolu...

Bu durum da;
Siz de yeni balıkçılara ilham olacaksınız...

Dalyanın içinde kalırsanız?
İyi düşünün...

Koskoca denizin içine hapsolmak ya da hapsetmek! Niye ?
Kuralları ben belirlerim, balığı ben veririm! Niye ?Hasbelkader!
Çok manidardır bu söz. Çok şey anlatır...

Yetkin olmayanların, hak etmeyenlerin bir şekilde elde ettiği...

Hasbelkader dalyan sahibi olanların suları ve oradaki balıkların yoğunluğu gözünüzü boyamasın.

Yetinmeyin !
Koskoca deniz sizin !

görsel1 görsel2

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by steemege from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Quraturk tr etiketi altında paylaşılan kaliteli ve orjinal içerikleri tespit edip ödüllendirmeyi hedefleyen bir kürasyon projesidir. Yazınız değerlendirmen ekibimiz tarafından uygun görülmüş olup, günün seçilen yazıları arasında yerini almıştır.
Quraturk hakkındaki tüm sorularınızı discord üzerinden sorabilirsiniz


Bu yorumu ya da günlük Quraturk postlarını oylayarak projeye destek olabilirsiniz.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 2.03% upvote!
I was summoned by @steemege. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

This post has received a 0.96% upvote from thanks to: @steemege.
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

Aynen bu koskoca denizde rastgele kaptan demek düşer bizlere. Bereketli olsun hepimize inşallah ☺️
Çok güzel bir paylaşım olmuş emeğinize sağlık ☺️

Teşekkür ederim @baycan

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabından oy kazanmıştır. #tr tagi altında kaliteli içeriklerizi görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için Tryardım Desteklenen İçerikler 13 Haziran 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

post_banner_gf.gif

You received an upvote as your post was selected by the Community Support Coalition, courtesy of @tryardim

@arabsteem @sevenfingers @steemph.antipolo @tryardim

Congratulations @steemege! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

this post receives an upvote from # Steemph.antipolo communal account
thanks to community coalition
steemph.antipolo, arabsteem, sevenfingers, tryardim

this post receives an upvote from # Steemph.antipolo communal account
thanks to community coalition
@steemph.antipolo, @arabsteem, @sevenfingers, @tryardim

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69457.16
USDT 1.00
SBD 3.77