Kırık Oyuncaklar

in #tr7 years ago

Kırık oyuncaklar… Yığın halinde yol kenarlarında kilometrelerce. Ruhu çekilmiş bir çocuk var kaldırımın üzerinde. Fersiz gözlerinden siyah tuz taneleri düşmüş solmuş yanaklarına. Rengi atmış gözleri kırık oyuncakların üzerine düşmüş. Siyah tuz tanelerini kırık oyuncakların üzerine serpmiş yüzlerce tutam. Renksiz gözleri onların arasında kaybolmuş. Soğumaya başlamış ılık bedeni, kırık oyuncaklara özenmiş. Nisanın yedisi gibi paramparça olmak istemiş. Tıpkı oyuncaklar gibi. Pıhtılaşıp kaskatı olmak istemiş alyuvarları. Sıvı halden katı hale geçip o oyuncaklara benzemek istemiş gayretler içerisinde. Bu yüzden sevmezmiş zaten plastik oyuncakları. Göz yuvarları da kovmak istemiş aslında çocuğun kahve gözlerini; ama gitmek uğruna soldurmuş kendini yıldız gibi parlayan gözler.

2143315-di8217ligecmi.jpg

Sort:  

Welcome to Steemit @melihkorkmaz :)

Welcome Bot Banner

Make sure to participate in this weeks giveaway to get known in the community!

Here are some helpful tips to get you started:

Hosgeldiniz
@steemit-turkey sizi takibe aldi.
Steemit-Turkeyin blogu üzerinden diger Türk üyelerle temasa gecebilirisiniz.
Saygilarimla

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65697.93
ETH 3342.39
USDT 1.00
SBD 2.63