Bayram Gezileri...

in #tr6 years ago

Merhabalar, malum bayram dolayısıyla yazı yazmaya fırsat bulamıyorum.Aile ziyaretleri ve misafirler derken elime telefonumu bile almak zor oldu.En kısa sürede yazı açığımı kapatmayı umuyorum.

Bugün KAZDAĞLARI MİLLİ PARK gezisi yapma fırsatım oldu.Eski çağlarda adı İDA DAĞI olarak ta bilinen Kazdağları çok zengin bitki örtüsüne sahip.Endemik bitki türlerini içinde barındıran milli parkı yanınızda bir rehber eşliğinde gezebiliyorsunuz.İçerisinde ateş yakmak ve piknik yapmak yasak. Bir gece çadır kurup konaklamak isteseniz bile yanınızda yine bir rehber olmak zorunda.1650 metre yüksekliğe çıktığımdan bol bol oksijen alma fırsatı buldum.Sarıkız efsanesini yerinde dinledim. Her an bir köşeden ayı çıkma olasılığıyla beraber orman yürüyüşü yaptım.Sizlere daha sonra uzun uzun bunları anlatacağım.Ama şimdi küçük bir resim paylaşarak tadında bırakıyorum. Hepinizin Bayramını kutlarım.:)

kazdagları.jpg

Sevgiler,
JUNOSTAR

Sort:  

Congratulations @junostar! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

This post has received a 0.52 % upvote from @drotto thanks to: @junostar.

You got a 25.20% upvote from @votepower courtesy of @junostar!

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 5.88% upvote!
I was summoned by @junostar. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

Bence Steemit'i normal hayatın içinde dengeli tutmak lazım yoksa bugun yazı paylaşamadım stresi oluyor :)

This post has received a 2.26% upvote from thanks to: @junostar.
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

Çok güzel bir gezi olmuş resimler harika.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69995.16
ETH 3735.97
USDT 1.00
SBD 3.74