" Ordular İlk Hedefiniz Akdenizdir İleri " Emri Nerede Verilmişti?

in #tr4 years ago (edited)

Ekran Alıntısı.JPG
" Ordular İlk Hedefiniz Akdenizdir İleri ! " emri burada yazılmıştır. kaynak

   Türk askeri tarihinin en meşhur emri şüphesiz, Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiş olan " Ordular İlk Hedefiniz Akdenizdir İleri ! " emridir. Birçok insan bu emri zaferin sevinciyle söylenmiş sözlü bir emir zannetmektedir. Ancak bu emir, Büyük Taarruz'un her aşaması gibi dikkatle planlanmıştır. Bu emirden güç alan Türk Ordusu, yorgunluğunu yok saymış ve savaş tarihinde eşine çok az rastlanır şekilde oldukça uzun bir mesafeyi çok kısa sürede kat ederek İzmir’e şanlı bayrağını çekmiştir.

    " Ordular İlk Hedefiniz Akdenizdir İleri ! " emri, 1 Eylül 1922 günü Başkomutan Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk tarafından, girişte paylaştığımız resimdeki ağacın altında, yazdırılmış bir emirdir. Ağaç Uşak ili Eşme ilçesi Takmak Köyü sınırlarında yer almaktadır.

   Harp tarihimizin meşhur ve bir o kadar da önemli bu emrinin yazılı halini paylaşalım:

Ekran Alıntısı2.JPG
" Ordular İlk Hedefiniz Akdenizdir İleri ! " ile biten emir kaynak

   Emrin Türkçesi de aşağıdaki gibidir:

Ekran Alıntısı3.JPG
" Ordular İlk Hedefiniz Akdenizdir İleri ! " ile biten emir kaynak

   Birkaç ay önce, bahsi geçen fotoğrafın Afyonkarahisar'da çekildiğine dair iddialar basında yer bulunca, Uşak Eşme Takmak Köylüler bir basın açıklaması yapmışlardı. Fotoğrafın kendi köylerinde çekildiğini söyleyen Takmak Köylüler ellerindeki belgeleri de sundular. Zaten tarihi kayıtlar kendilerini destekliyor. İlgili habere buradan ulaşabilirsiniz.

   Harp tarihimizin en meşhur ve bir o kadar önemli emrinin verildiği ve yazdırıldığı yerdeki ağacın günümüzdeki halini görebilirsiniz.

Ekran Alıntısı4.JPG
Uşak Eşme Takmak Köyü, Emrin verildiği ağaç kaynak

   Nisan ayında basına yansıya bu habere göre, köylüler burayı anıtlaştırmak istiyorlar. Anıtlar Kurulu ağacı 2009 yılında tescil etmiş olmasına rağmen, bu alanın anıtlaştırılması ya da halka tanıtılması yolunda bir adım atılmış değildir. Tarihimizin en büyük zaferlerinden birinin, Sinan Meydan'ın ifadesiyle bu toprakları yeniden vatan yapan zaferin yani Büyük Taarruz'un öneminin küçültülmesine çalışılması gerçekten üzerine düşünülmesi gereken bir konudur..

   Oysa Mehmet Akif Ersoy "Ne büyük zaferdi o !" ve Falih Rıfkı Atay "Neyimiz varsa... hepsini, herşeyi 30 Ağustos Zaferi'ne borçluyuz!" diyordu bu eşsiz zaferimizi anlatırken. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Başta Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ve isimlerini bilmediğimiz nice kahramanlarımızın aziz hatıralarına saygıyla!


Kaynakça


Kitaplar

Hatıralarım - Asım Gündüz

Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş Belgeleri - Murat Bardakçı

Bağlantılar

Atatürk’ün o fotoğrafı iki il arasında tartışma konusu oldu

Sort:  

Merhaba, yazınız @edebiyat ve @bot-az değerlendirmesi ile günün yazısı seçilmiştir. Tebrikler.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na yakışır bir paylaşım olmuş emeğinize sağlık.
Herkesin bayramını kutlarım.

Teşekkür ederim @baycan
Bu büyük zaferin önemli anektotlarından birisi


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Merhaba. Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile @trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır. Sevgiler.

Hello, as a member of @steemdunk you have received a free courtesy boost! Steemdunk is an automated curation platform that is easy to use and built for the community. Join us at https://steemdunk.xyz

Upvote this comment to support the bot and increase your future rewards!

Congratulations @emirfirlar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

I like old photos like this, especially the common folks from around the world. Thanks for sharing it. Hope you post more too! :)

Congratulations @emirfirlar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @emirfirlar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @emirfirlar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 18000 upvotes. Your next target is to reach 19000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24043.72
ETH 1902.70
USDT 1.00
SBD 3.33