Geleceğin Adı: Kripto ve Blockchain [Cointurk 24. Projesi] id: embesilikat#1557

in #tr3 years ago


Kaynak

Giriş: Genel Bilgi

Kripto para, en kısa tanımıyla sanal para anlamına gelmektedir. Herhangi bir merkezi olmayan veya yasalarla çalışmayan kripto paraların temelinde blockchain teknolojisi vardır. Bu teknolojinin getirisi merkezi olmayan yapı (decentrilized), şeffaflık ve hızlı işlemdir.

Blockchain, sadece kripto ve kriptolojide kullanılan bir teknoloji değildir. Ama ikisi birleştirildiği zaman devrim niteliğinde bir durum oluşmaktadır. Bu devrim yaklaşık 9 yıl önce Bitcoin tarafından yapılmış ve dünya çapında büyük yankı uyandırmıştır. Son 3-4 yıl içerisinde tabiri caizse mitoz bölünmüştür. Şu an 1500'ün üzerinde bir kripto para sayısı mevcuttur (Bunlar arasında scam(aldatmaca) olanlar da mevcuttur tabi). Bunların haricinde ico sürecinde olan, muhtemelen binlerce proje daha vardır.

Açıkçası sayfalar boyu Blockchain üzerine yazılsa da tam anlaşılabilir mi bilmiyorum (ben henüz tam anladığımı düşünmüyorum). Bu maruzat için detaylı araştırma yapılmalı ve sanırım biraz teknolojinin pencerelerini tek tek eşelenmeli.

Konumuz olan kripto paraların temeli Blockchain teknolojisine dayandığı için giriş kısmında bahsetme zorunluluğu hissettim. Şimdi gelelim kripto paralara..

Gelişme: Kriptolar ve Gelecek

Sanayileşme çağından teknoloji çağına geçildikten sonra dünya artık önü alınamaz bir hızla değişmeye, gelişmeye ve yenilenmeye başladı. Bu devrimlerin büyük ve küçük çaplı olanları söz konusu. Mesela, internet büyük bir devrimken bazı spesifik yazılımlar küçük devrim niteliğinde oldu. İşte günümüzde de Kripto paralar kimine göre büyük devrim, çağ üstü teknoloji iken, kimilerine göreyse tamamen balon ve aldatmaca. Bu platformda bulunan herkes için çağ üstü bir teknoloji tabi. Ki açıkçası bilgi sahibi olmak için araştıran her insan da benzer sonuçlarla geleceğine yön vermeye çalışıyor.

Tarih boyunca tekrar eden şeyler arasında hep yeniliklerin beklenilen değeri bulamaması vardır. Yapılan değişimler, icatlar veya sanat akımları... Aklınıza her ne geliyorsa artık, bahsettiğim değerin altında karşılanmıştır. Çünkü çağın zeki insanlarından daha çok zeki olmayan insanları vardır. Yenilikçi kimlikten çok gelenekçi kimlik hakimdir.

Kripto paralar da bu bahsettiğim sınıfın bir mensubudur. Çağın buluşu değil geleceğin sesidir. Gelecekte uçan arabaların, farklı gezegende yaşamların, robotların ve dahasının olmasını bekliyoruz. Baktığımız zaman hepsi teknolojiyle bağlantılı. Bana kalırsa da hepsi gerçekleşecek. Gerçekleştiren şey ise elbette yazılım ve kodlar ile olacak. Ama sorduğumuz zaman bu gelişimlere birçokları tarafından deli saçması olduğu yanıtını alırız. Tıpkı şu anda kripto paraların birçokları için deli saçması veya adeta bir balon olduğu benzetmesi gibi.

Şu zamanlarda değerinin çok anlaşılamaması dışında işin politik boyutu da söz konusudur. Kripto paralar sayesinde aklınıza gelebilecek her işlemi hız ve küçük işlem miktarları ile yapabiliyor olmamız devletlerin ve bankaların veya çoğu sivil toplum örgütünün işine gelmez. Tabi bunu direkt olarak bu şekilde söylemek yerine, güvenli olmadığını, merkezi olmayışını, sistemin kontrol edilemeyişini, aslında kontrolün ellerinde olmaması ve şeffaflığı bahane ederler. Yine de zaman içerisinde kabul etmek zorunda kalacaklar. Çünkü devletlerden daha çok para sahipleri bu dünyanın sahipleridir ve onlar bile kripto piyasasına girmeye başladı. Çünkü geleceğin farkındalar.

Türkiye'de Kripto Geleceği

Ülkemiz adına tahmin yapmak bu noktada biraz zor olacak. Ama genel bir tahmin yürütecek olursam, büyük devletleri takip edecek. Büyük ülkeler ambargo koyarsa bizde de yasaklanacak veya tam tersi.

Neresinde olacağımız konuda da çok büyük bir gelişim sağlayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü devlet eliyle olmayacak ve ekonomik olarak sıkıntılar yaşanacak. Özel şirket ve yatırımcılar çevresinde kripto piyasası şekillenecek. Nasıl @kusadasi kendi çabalarıyla büyük bir itibar ve güç kazandıysa yine özel topluluklar bunu sağlayacak. Bu toplulukların da büyük çoğunluk sağlayacağını pek zannetmiyorum. Yine de gelişmenin çok gerisinde de kalmayacağız.

Türkiye'nin ve Türk halkının bu noktada yapması gereken ise kayıtsız kalmamak. Sanayileşmede treni kaçırdık. Teknolojik devrimlerde de keza aynısı oldu. Bu sefer bu hataya düşmememiz gerektiğini düşünüyorum. Umarım yanılırım ve güzel gelişmeleri hep birlikte seyrederiz.

Türkiye'de kripto para ve borsalarında çeşitli girişimler de mevcuttur. En büyük kripto borsalar sırasıyla aşağıdaki şekildedir:

Bildiğim en büyük kripto projeleri ise; Akche, Workitz, Copyrobo'dur. (Bilmediğim diğer projeler hakkında bilgilendirmenizi bekliyorum.)

Sonuç: Değerlendirme ve Temenni

Elimden geldiği kadarıyla konu hakkında bilgilendirme yapmaya çalıştım. Gerek yorumlarım gerekse eleştirilerim tamamen şahsidir. Umarım gelecek kripto hakimiyetinde olur ve şeffaf bir dünyada yaşanır. Bu noktada Türkiye'nin de tepelerde olması en büyük temennin.

Katıldığım bir konferansta geleceğin yazılım ve yazılımcıların ellerinde olduğunu, bizim de bu alana yoğun bir yönelim göstermemiz gerektiği vurgulanmıştı. Artık amacımız araba üretmek değil yazılım geliştirmek olmalı denmişti.

Bırakalım artık arabayı, biz kripto ve blockchain projeleri geliştirelim. Yeni bir okyanus önümüzde duruyorken kıyıda yüzmek yerine açıklarda olalım.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by embesilikat from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 20.00% upvote from @minnowfairy!

We recommended this post here.

We are Discover Steem, if you like our work consider giving us an upvote. :) If you don't wish to receive recommendations under your posts and to be recommended, reply with STOP.

This post has received a 7.58 % upvote from @boomerang.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg

Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 4.00% upvote!
I was summoned by @embesilikat. I have done their bidding and now I will vanish...


woosh

A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.


Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?