Gülümseyin! Mutluluğu Paylaşın

in #tr6 years ago

Hepimizin hayatında zorluklar, imkansız gibi görünen problemler ve dayanılmaz olabilen sıkıntılar vardır. Kimimiz ekonomik kaygılarla, kimimiz sosyal sıkıntılarla, kimimizse onu derin üzüntülere sürükleyen çeşitli sorunlarla boğuşuyor tüm bu sorunlara karşın hepimiz, hayat denilen bu uzun ve zorlu yolda yürümeye devam ediyoruz.

aa.png

Kaynak

Peki size tüm bu sorunların bir çözümü olduğunu ve size kaygı, endişe, korku veya bıkkınlık veren tüm bu durumlardan basit bir şekilde kurtulabileceğinizi ve eğer gerçekten inanıp uygularsanız, hemen yarın bile güne başka biri olarak uyanabileceğinizi söylesem.

Evet bu gerçekten mümkün ve tek yapmanız gereken şey gülümsemek. Gülümsemek, tebessüm etmek veya kahkaha atmak adına her ne derseniz, tüm bu tepkiler psikolojik bir eylem gibi dursa da aslında hiç de öyle değil. Gülmenin ruh sağlığını koruduğu bilgisi herkes tarafından bilinen ve kabul gören olgudur ancak çoğu kişinin bilmediği bir şey daha var, gülmek sadece psikolojik değil, fizyoljik açıdan da insan vücuduna hayli faydalıdır öyle ki tıp alanındaki uzmanların genel kanısına göre sadece gülümseyerek Dünya üzerinde ortaya çıkmış hastalıkların %50’si ortadan kaldırılabilir…

Güldüğümüzde kan dolaşımı ve kalp atışı hızlanır, kandaki oksijen miktarı artar, vücuda ciddi anlamda destek olan enzimler salgılanır ve vücut bakteri, mikrop gibi parazitlerle savaşmak için fazladan antikor üretir. 90’larda Stanford Üniversitesi’nin Lise öğrencileri üzerinde yaptığı bir dizi deneyde öğrenciler iki gruba ayrılır, birinci gruba bir komedi filmi diğer gruba ise sıradan görüntülerin olduğu bir sinema filmi izletilir.

b8qn3Sy.jpg

Kaynak

Deney sonrasında komedi filmi izleyen insanların vücutlarındaki antikor seviyesinin diğer gruba oranla daha yüksek olduğu tespit edilir. Sonuçlar incelendiğinde günlük hayatta daha fazla gülen insanların, gülmeyenlere oranla daha az hasta olduğu bilgisi bilimsel bir nitelik kazanmıştır.Sonuç olarak tüm bunlar basit bir eylemin hayatımızdaki çoğu sorunu kolaylıkla çözebileceğini gösteriyor ve buna inanmak ya da inanmamak sizin ellerinizde…

buda.jpg

Sort:  

Congratulations @budajored! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @budajored! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Round of 16 - Day 4


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @budajored! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @budajored! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemitBoard to support the german speaking community meetups
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 62134.65
ETH 3418.09
USDT 1.00
SBD 2.51