RAMAZAN BİR AY YARDIMLAŞMAK İÇİN ONBİR AY DAHA VAR [COİNTURK 30. PROJESİ] avina#3924

in tr •  6 months ago

Öncelikle @kusadasi ekibine 30. projede Ramazan ayı olması vesilesiyle böyle bir kampanyayı öne çıkardığı için teşekkür ediyor ve en azından haftada bir yaptığı paylaşımlarda bir adet sivil toplum kuruluşlarının tanıtımına yer vermesini ümit ediyorum.

Şimdi burada yazacaklarım yardımlarımı anlatmak adına değil daha fazla neler yapabiliriz adına olmasını temenni ediyorum.Vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının bu dönem ve geride kalan onbir ay en yakınımızdan ulaşamayacağımız en uzaklara gidebildiğini düşünerek bunun önde olmasını istiyorum.

ramazan-yardimlari-sicak-yemek-_6xc6y9g44ul4jimg_8999.jpg
Kaynak

Neden böyle bir paylaşım yaptığımı merak eden olursa şöyle anlatmak isterim.Kendim de içinde bulunduğum bir vakfın bünyesinde bulunan bir derneğin yılın bütün zamanlarında din, dil ve ırk ayırımı yapmadan yeryüzünde imkanı dahilinde ulaşabildiği her yere yardım ulaştırmasıdır.Faaliyet alanları içinde yoksul ailelere destek (gıda, giyecek ve sosyal market), doğal afetlerde afet bölgesine maddi ve manevi destek, eğitim alanında destek, sosyal sorumluluk alanında destek (kader mahkumları, bataklık içinde bulunan gençlerimize destek vs.), sağlık alanında destekler ve burada sayamayacağım bir çok alanda destek faaliyetleri bulunmaktadır.Bu faaliyetleri takip edebilmeniz ve hatta gönüllü olarak yardımları gereken yerlere kendi elinizle ulaştırmanız mümkün olduğu için gönlünüz rahat oluyor.

ramazan-faaliyetleri_jbpiclshg8yhw4.jpg
Kaynak

Abdullah b. Abbas radıyallahu anh’ten rivâyet edildiğine göre Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
“Yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi (olgun) mü’min değildir.”

Epjl5g.jpg
Kaynak

Sözün özü anlatabilirsem şayet şudur, bizler toplum olarak dünya üzerinde öyle bir noktadayız ki gerek dinimiz gerek gelenek ve göreneklerimizden aldığımız terbiye insana öncelik verir.Biz öyle bir toplumuz ki dünyanın neresinde bir mazlum zulme maruz kaldıysa gözyaşı döküp dualarla yardıma koşarız.Biz öyle bir toplumuz ki yardımlaşmanın sadece Ramazan ayına özel olmadığını biliyoruz.Unutmayalım yarınını bilmediğimiz bir dünyada tuttuğumuz ele yarın bizim ihtiyacımız olabilir.Fakat işin en önemli noktası birine yardım ederken bizim ihtiyacımızı artık karşılamayanı değil karşı tarafın ihtiyacı olan yardımı yapmalıyız.Duam odur ki ihtiyacı için el açanların değil ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşmak için çabalayaların olduğu bir insanlıktır...

Gelecek proje için "engelsiz bir toplum için engellileri anlamak adına kişisel olarak neler yapabiliriz" olmasını önerebilirim...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

👏👏👏

·

Teşekkürler

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by avina from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Ayakta alkışlanır. Çok iyi de yazmışsın hocam. Sevgilerimle.

·

Sevgiler bizden efendim çok teşekkür ederim :)

You got a 1.39% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @avina! Delegate us Steem Power & get 100%daily rewards Payout! 20 SP, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500,1000 or Fill in any amount of SP Earn 1.25 SBD Per 1000 SP | Discord server

You got a 1.45% upvote from @brupvoter courtesy of @avina!

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 1.62% upvote!
I was summoned by @avina. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?