Prasówka: polskie treści - 2017-07-20

in #polish4 years ago

Los polskiej społeczności nie jest mi obcy... i dlatego szukam dla Was najlepszych treści polaków na steemit.


Ciekawostki

W czwartek pojawiło się 33 wpisów i zebrały one 187 komentarzy.

Najciekawsze wpisy

Posiadając głosów: 20 co przełożyło się na: $19.23 (komentarzy było: 1)

Posiadając głosów: 12 co przełożyło się na: $10.844 (komentarzy było: 4)

Posiadając głosów: 25 co przełożyło się na: $9.342 (komentarzy było: 17)


Warto jeszcze wspomnieć o wpisach:


Na sam koniec dodam:


Na wyróżnienie zasługuje równiez:


Co myślicie o tym... Czegoś brakuje, coś zauważyliście?

Sort:  

Yes, yes, yes!

Jestem na podium!

Ale milutko:)

Gratulacje... To ja ciesze się, że tworzysz takie treści! :)

Coin Marketplace

STEEM 0.62
TRX 0.10
JST 0.093
BTC 48012.41
ETH 2140.08
BNB 466.98
SBD 5.30