(PL/ENG) Cześć/Hello

in introduceyourself •  2 years ago  (edited)

PL

Cześć.

O steemit usłyszałem nie dawno.
Jestem ciekawy świata.
Lubię dyskutować na różne tematy.
Dlatego postanowiłem dołączyć do steemit.

Trochę o mnie:


Studiowałem geoinformatykę.
Freelancer tak można nazwać obecnie to czym się zajmuję.
Codziennie po kilka godzin nabywam i rozwijam nowe umiejętności w HTML5, CSS, PHP, JavaScript, C++
Bez nazwy-1.png
Chcę się również rozwijać w obróbce grafiki.
Oczywiście nie można być mistrzem w wielu tematach, dlatego będę chciał wyspecjalizować się w jednej rzeczy.
Lubię odkrywanie tajemnic świata.
W przerwach od nauki wsiadam na rower i wyruszam w nieznane ;)

Bez nazwy-1.jpg

O czym będę pisał:


Główny temat moich postów będzie dotyczył tematów OpenStreetMap, Map i pokrewnych rzeczy (ale nie tylko).
OSM zainteresowałem się w 2014 roku, wtedy gdy szukałem map, które będą się szybko aktualizować a jednocześnie będą dokładne w nawigacji. OSM spełniało wszystkie te cechy.
Zacząłem małymi kroczkami edytować mapy OSM oraz udzielać się na forum OpenStreetMap Polska.
Powoli OSM stawało się moją pasją.
Z czasem nabierałem doświadczenia, chociaż nadal jeszcze wiele do nauczenia przede mną.

231331.png

Niedawno uzupełniłem przewodnik OpenStreetMap na pl.wikibooks.org o dawkę dodatkowej wiedzy.
111111.png

Dla szybszej komunikacji ludzi związanych z OSM utworzyłem kanał OSM Polska w aplikacji Discord. Jestem tam Administratorem. Link: https://discord.gg/aK7xmKQ
Screenshot_2.png

Mam nadzieję że moje posty będą wartościowe i zostaną docenione ;)

ENG

Hey.

About steemit I heard not long ago.
I'm curious about the world.
I like discussing different topics.
That's why I decided to join steemit.

A little about me:


I studied geoinformatics
Freelancer can be called today what I do.
Every day after several hours I acquire and develop new skills in HTML5, CSS, PHP, JavaScript, C ++

I also want to develop in graphics processing.
Of course you can not be a master on many topics, so I will want to specialize in one thing.
I like discovering the secrets of the world.
During breaks from learning I get on a bike and go off to the unknown;)

What I'm going to write:

The main topic of my posts will be on OpenStreetMap, Map, and related topics (but not limited to).
OSM was interested in 2014, when I was looking for a map that will update very quickly and at the same time be accurate in navigation. OSM fulfilled all these qualities.
I started small steps to edit OSM maps and to open in OpenStreetMap Poland.
Slowly OSM became my passion.
Over time I gained experience, although there is still much to learn in front of me.

I recently completed the OpenStreetMap guide at pl.wikibooks.org for a dose of additional knowledge.

For faster communication of OSM-related people, I created the OSM Polska channel in Discord. I'm there Administrator. Link: https://discord.gg/aK7xmKQ

I hope my posts will be valuable and will be appreciated ;)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Wzywam @dotevo i @donpepe - patrzcie, ktoś dla was :)

A ja życzę udanego korzystania z tej platformy i tylko kilka takich informacji na początek, które warto wziąć pod uwagę:

  • jeżeli interesują cię dokładniejsze informacje o Steemicie to polecam śledzić @steemit-polska, gdzie pojawiają się tłumaczenie oficjalnych tekstów ze @steemitblog,
  • polski kanał chatu jest dostępny na https://steemit.chat/channel/polish i wymaga osobnej rejestracji,
  • co nieco o Markdown, w którym prosto tworzy się nowe posty,
  • tag polish używamy do postów z polską treścią, jeżeli chcesz pisać w innych językach to prosimy nie wpisywanie do tego polish (dla postów z przedstawieniem robimy wyjątki),
  • najważniejsze: na Steemit tworzymy nowe treści, nie kopiujemy z innych stron.

Welcome to Steem @techiwebicodi I have upvoted and sent you a tip

Hey there @techiwebicodi! Welcome to the platform :]

Let me welcome you to this awesome place @Techiwebicodi . I'm @chrisx and if you need any help feel free to contact or follow me :-)

STEEMIT.png

Hello @techiwebicodi! Welcome to steemit! :)

G'day @techiwebicodi! Welcome to the platform :]

Hello @techiwebicodi. Welcome to Steemit. I am David. I wish you have a happy journey here.

Witamy wśród polskiej społeczności Steemit :)

Cześć! Witaj w spolecznosci steemit ;)

Hej, witamy na steemit ;)

Geoinformatics? Amazing!
I am obsessed with the use of Earth Observation data for intelligence purposes, and I will love to follow your insights on OSM to try to learn how to use it.

Witaj :) Pozdrawiam z Grecji :)