Tajlandia i jej dawna stolica! Ayutthaya!!! [PL]

in #polish5 years ago

Tajlandia - Ayutthaya
Tak jak obiecałem we wcześniejszym wpisie przedstawiam Wam foto relację z obowiązkowego punktu waszej podróży do Tajlandii a w szczególności Bangkoku. Wiem, wiem, że Bangkok przyciąga masą atrakcji, ale warto i do Ayutthaya bo to blisko.

100_3106.jpg
Ayutthaya i słynna głowa Buddy w korzeniach drzewa.
100_3105.jpg

Myślę, że cały dzień na zwiedzaniu ruin wystarczy.
100_3114.jpg

100_3102.jpg
Ayutthaya (także Ajutthaja; pełna nazwa Phra Nakhon Si Ayutthaya) – stolica prowincji Ayutthaya, położone kilkadziesiąt kilometrów na północ od Bangkoku.
Miasto powstało w roku 1351 (po zniszczeniu Lop Buri przez epidemię ospy), a jego założycielem był król Ramathibodi I. Ayutthaya szybko rozwinęła się do dużego miasta handlowego ze szlakami do Chin i Indii.

100_3125.jpg

100_3104.jpg
Po przejściu wszystkiego i zwierzęta mają dość. A tak na poważnie to zaopatrzcie się w wodę, często a nawet bardzo często jest gorąco, duszno bądź parno.
100_3121.jpg

Zaprawieni w zwiedzaniu śmiało dadzą radę bez przewodnika.
100_3103.jpg

100_3112.jpg

100_3117.jpg

100_3116.jpg

Czym dojechać? Autobusem, mechaniczną rikszą np. jak na zdjęciu bądź kolorową taxi a tych w Bangkoku nie brakuje.
Nocą wygląda to trochę jak w szybcy i wściekli :)
100_3098.jpg

100_3149.jpg

100_3158.jpg100_3163.jpg

Blisko serca Ayutthaya jest zajezdnia, parking hmm jak by to inaczej nazwać ? Przystań ze słoniami dla leniwych jak zauważyłem.
100_3224.jpg
Jednak na słoniu nie wjedziemy w najbardziej chronione punkty miasta. Chyba ma to coś wspólnego z powiedzeniem - zachowywać się jak słoń w składzie porcelany ;)
100_3169.jpg100_3170.jpg

100_3173.jpg

Na koniec można nakarmić słonia czy pomóc w myjni słoni... tak w myjni słoni :) dobrze czytacie.
100_3193.jpg

Zdjęcie: własne
Aparat fotograficzny:KODAK Z650 ZOOM DIGITAL CAMERA
Miejsce: Tajlandia, Ayutthayi

Sort:  

Congratulations @august84! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @august84! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @august84! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed
Meet the Steemians Contest - Intermediate results

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @august84! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.025
BTC 27114.03
ETH 1890.23
USDT 1.00
SBD 2.26