Balık Burcu...

in #hede-io6 years ago (edited)

Zodyak'ın 12.burcudur. 20 Şubat- 20 Mart arasında doğanlar Balıkburcu olurlar. Yönetici gezegeni Neptün’dür. Balıklar duyarlı ve hayal gücü yüksek burçlardır. Sanatsal faaliyetlere oldukça yatkın olurlar. Güzel sanatlarda oldukça başarılıdırlar. Alçak gönüllü, şefkatli bir yapıları olur. Balıklar değişken burçlardan oldukları için kararsız bir yapıları olabilir. Neptün’ün etkisiyle de hayalci, melankolik ve karamsar bir yapıda olma ihtimalleri vardır.

balik-burcu.jpg
Görsel

İnce ruhlu balık kadınları sevildiğine inandığı takdirde tutkulu bir aşık olur. Evini ve eşini sahiplenir ve kıskanır. Balık erkekleri ise sanatçı ruhlu oldukları için estetik ve güzelliğe önem verirler. Biraz çapkın olmalarına karşın aradıklarını bulduklarında onlarda eşine ve çocuklarına bağlı iyi bir baba olurlar. Ekip çalışmasına yatkın olan balıklar iş hayatlarında uyumlu olurlar. Ancak motivasyon onlar için çok önemlidir. Verimli çalışmak adına gerek duyarlar. İş hayatında da sezgilerini iyi kullanırlar. Balıklar hassas yapıda olduklarından psikolojik olarak sıkıntı çekebilirler. Etraflarında yaşanan olumlu ve olumsuz olaylardan etkilenip uykusuzluk problemleri yaşayabilirler. Kış aylarında da ayaklarını sıcak tutmaları onlar için faydalı olacaktır.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about balık burcu.

Sort:  

This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @junostar.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 4.57% upvote!
I was summoned by @junostar. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

Balık burcunu çok duygusal bir burç olarak biliyorum. Emeğine sağlık güzel arkadaşım 😍

Yukseleni balik olan biri olarak sahiplenme konusuna katiliyorum.. Kalemine saglik arkadasim..

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66856.70
ETH 3114.05
USDT 1.00
SBD 3.75