Cześć! Hi! 안녕!

in #haveaniceday2 months ago

Szukam jakiegoś małego samochodu. Myślałam nad Oplem Corsa D albo jakimś francuskimi samochodem typu Citroen C4 albo jakiś mały Peugeot.. Macie jakieś propozycje?

Sort:  

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25647.03
ETH 1805.87
USDT 1.00
SBD 2.13