Sort:  

Pisanie pod waszą banderą da świeżym autorom większe grono odbiorców, a i jestem pewny, że jak komuś się spodoba tekst, to da follow dla autora ;p

Pewnie, że tak :) Informujemy kto jest autorem i raczej ciężko przegapić tę wiadomość. Treści nadal są treściami ich autorów, a jedno wspólne konto jest raczej dla czytelników, żeby łatwiej było dotrzeć do fajnych artykułów :)

Coś jak papierowy magazyn. Tam również autorzy są podpisani pod swoimi artykułami.

W zasadzie to tak, wszak tytuujemy się redakcją ;)

Posted using Partiko Android

Fantastyczny ukłon w stronę autorów! Mam nadzieję, że nowych blogerów będzie przybywać, a @glodniwiedzy będą rosnąć w siłę!

Myślę, że start "pod Waszymi skrzydłami" twórców, którzy są nowi na Steemit, to świetna opcja żeby pokazać się z wartościowym tekstem szerszej publice.

Dzięki za miłe słowo ;) nowych twórców zawsze miło przyjmiemy :)

This post has been just added as new item to timeline of Głodni Wiedzy on Steem Projects.

If you want to be notified about new updates from this project, register on Steem Projects and add Głodni Wiedzy to your favorite projects.

Congratulations @nicniezgrublem! You have received a personal award!

SteemFest 3 Attendee
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

great presentation of ENGRAVE in Steemfest, I have a few questions regarding the multiple user access... how can i reach you (or the dev team) on Discord?

Thank you :) you can contact us via discord or me directly on steem.chat (I have the same nickname there).

Congratulations @nicniezgrublem! You received a personal award!

Thank you for your participation in the "Meet The Steemians" contest in Kraków. We hope you enjoyed it and made lots of new friends. See you at SteemFest4!

Click here to view your Board of Honor

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed
Meet the Steemians Contest - Intermediate results

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 61375.54
ETH 3383.44
USDT 1.00
SBD 2.49