ကမ္ဘာမြေ

in #esteem5 years ago

အာကာသလေယာဉ်ခရီးစဉ်မသိမမြင်နိုင်သောတစ်ခုခုအခါအချိန်ကာလရှည်လျားသွားပြီနေကြသည်။ ဒါဟာခဲသာမန်နှင့်လေ့တစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦးချင်းစီအာကာသယာဉ်ပစ်လွှတ်ငွေကြေးနှင့်လူရာပေါင်းများစွာ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအမြောက်အမြားလိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့အာကာသပျံသန်းအကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါဒါပေမယ့်နေဆဲ, ငါတို့သည်ခဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှူကိုင်ထားပါ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်နှင့်ခေတ်သစ်နည်းပညာများမှကျေးဇူးတင်ပါသည်မည်သူမဆိုလကြာအဲဒီမှာနေထိုင်နေအာကာသယာဉ်မှူးနှင့်အတူ ဘူတာ၏ထုတ်လွှင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ နှင့်သူ၏ ကလူထွက်အလုပ်လုပ်မျှော်လင့်တစ်ခုခု, မယ့်ဘီလျံနာရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အာကာသ၏ထည်ထိုးဖောက်နိုင်ဒုံးပျံအင်ဂျင်ဆောက်လုပ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဆွေးနွေးပါ။ လူ့သတ္တဝါအလေးအနက်ထားအာကာသကိုလိုနီခေတ်ဆီသို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဟုခေါ်တွင်စေနိုငျသောလရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပင်အစုံပေရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအဆုံးစွန်သော, လမ်းဖြင့်လည်းအရေးပါသောလိုအပ်ချက်သို့သိပ္ပံဝတ္ထုစိတ်ကူးယဉ်လွှဲပေးခဲ့သည်။

image

အဘယ်ကြောင့်?

အာကာသသို့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တွန်းအားပေးမျိုးစုံအချက်များရှိပါသည်။ အချို့လူများက, ကနားလည်အချို့မကျင့်, ဒါပေမယ့်တော်တော်များများဆယ်စုနှစ်ထဲမှာအဘယ်သူမျှမကအခြားလမ်းလည်းမရှိကြောင်းလူတိုင်းသိသာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အာကာသကိုလိုနီများ၏ပြိုင်ဘက်မကြာခဏနေဆဲကနောက်ကွယ်မှမထွက်ခွာမီဖြေရှင်းခံရဖို့လိုအပျကွောငျးကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ပြဿနာတွေရှိပါတယ်ဆိုကြသည်။ နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့ထင်မြင်ချက်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပြီးသားတစ်ဦးဂြိုဟ်ညစ်ညူးထားပြီးကတည်းကကအခြားကမ္ဘာကိုလိုနီများနှင့်ညစ်ညူးစေရန်ခွင့်မပြုသင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အာကာသကိုလိုနီဆန့်ကျင်ငြင်းခုံစိတ်ခံစားမှုနှင့်အကြောင်းပြချက်အခြားအယူခံပါဝင်သည်။ ဥပမာ, နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏မြို့သားတို့အဘို့အသင့်လျော်အနီးဆုံး ရောက်ရှိဖို့မဟုတ်လျှင်ရာနှင့်ချီကြာမြင့်မည်ဟူသောအချက်ကိုသိပ္ပံပညာရှင်များသေးဖို့အဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေရမယ်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်အခြားအလားတူနည်းပညာ၏မရှိခြင်း (လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် ပတ်သက်. ခုနစ်နှစ်) ကိုပင်အင်္ဂါဂြိုဟ်မှခရီးသွားတစ်ဦးကြမ်းတမ်းစိန်ခေါ်မှုစေမည်။ မည်သူမျှလူ့ခန္ဓာကိုယ်ရွေ့သုညဆွဲငင်အား၏အခြေအနေများ, သို့မဟုတ်သောအနာဂတ်ကိုလိုနီကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသိတယ်။ အခြားဂြိုဟ်ပေါ်မှာတောင်မှအခြေခံအကျဆုံးကိုလိုနီတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ရန်လိုအပ်ငွေကိုတပ်ခု၏နက္ခတ္တဗေဒဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆဲ, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်မအခြားရွေးချယ်စရာရှိ

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngawine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @ngawine! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ngawine! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ngawine! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ngawine! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ngawine! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ngawine! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ngawine! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 22682.84
ETH 1631.88
USDT 1.00
SBD 2.64