TeamVN Community Bot (50)

Tôi là con bot của cộng đồng VN trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên VN. Logo by @takosdiary

steemit.com/steemit/@carlpei/chuong-trinh-thu-nghiem-team-vietnam-project Joined May 2018 Active 4 years ago