Sevin ki her şey olur...Olmuyor,biliyorum

in tr •  last year  (edited)


Mandalina tarlaları olsun gökyüzünde,
kabukları yağsın üzerimize.
Nasreddin Hoca gelsin yesin bütün kabukları.
Kabuk tutsun vicdanlarımız,
sahte yapraklarla saralım iyileşsin diye.
Gereken bütün özneleri dışlayalım,
gereksiz bütün eylemlerle coşalım.
Dalgalar büyüsün, olsun kocaman ama
boğmasınlar kimseyi, bulut olsunlar en sonunda.
Yağsınlar üzerimize noktalı virgüller gibi,
dengesizliği yakalasın bütün imlalar.
İmalar olmasın hiç, gözleri dolmasın hiç.
Ağlasın şakır şakır durmadan ama
kahkahalar dolsun parmak izlerinde.
Parmak çocuklar gitsin, maymuncuklar gelsin,
açılsın bütün kapılar.
Kapıları sorgulayan kafalar tozsun ortalıkta.
Ortaya karışık şekerli kahveler yapanlar olsun.
Fallarda çıksın sezgiler, çalsın ezgiler.
Ezilenler sevilsinler
Hediyeler verilsinler
Ezilenler sevilsinler
Olmasın ki ezilenler
Yine de oldular diyelim
Ezilenler sevilsinler


Story Copyright: Zihnimin Abuk Kuşu - OTahirOZGN
ZAK000.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Voted 100%.
Thank you! For your extra sbd I will chose another of your post to vote as well.

Mandalina tarlaları olsun gökyüzünde,
kabukları yağsın üzerimize.

Çok güzel; tebrikler.

Teşekkür ederim.

""Ezilenler sevinsinler"" lütfen rica ediyorum artık...

  ·  last year (edited)

Benim aklım mektupta kaldı..Yüzümü güldüren çocuk saflığı aynı zamanda yüregime dokunan tarifsiz üzüntü.. Kaleminize sağlık..

Mektup insanı paramparça ediyor :(
Teşekkürler.

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabindan oy kazanmıştır. Tr tagi altında yazmış olduğunuz kaliteli içerikleri görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için TrYardım Desteklenen İçerikler 26 Mayıs 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

How Cool!

You got a 18.52% upvote from @coolbot courtesy of @tahirozgen!

Help us grow, delegate today!

This post has received a 26.34% upvote from thanks to: @tahirozgen.
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

Loading...

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 2.17% upvote!
I was summoned by @tahirozgen. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tahirozgen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has been upvoted by @minibot with 46.5%!
You want higher upvotes?

Vote for my creator @isnochys as witness!

Did you know, that you can make some profit with your witness vote?
More profits? 100% Payout! Delegate some SteemPower to @minibot: 1 SP, 5 SP, 10 SP, custom amount
You like to bet and win 20x your bid? Have a look at @gtw and this description!

This post has received a 0.52 % upvote from @drotto thanks to: @tahirozgen.

This post has received a 15.65% UpGoat from @shares. Send at least 0.1 SBD to @shares with a post link in the memo field.

Interested to earn daily? Delegate Steem Power to receive 95% payout rewards. Use this link https://on.king.net/shares to delegate SP to @Shares. Join us at https://steemchat.com/ discord chat.

Support my owner. Please vote @Yehey as Witness - simply click and vote.

You got a 13.16% upvote from @automation courtesy of @tahirozgen! This is a service sponsored by @yehey. Please consider voting @yehey for Witnes. Use this short URL link https://on.king.net/witness simply click and vote, this will redirect to Steem Connect for secure connection.

Interested to earn daily? Delegate Steem Power to receive 90% payout rewards. Use this link https://on.king.net/automation to delegate SP to @Automation.
If you need an extra upvote, join us at https://SteemChat.com discord server.

Have a lovely day.
@Automation - Keep Steeming for a better future.

Congratulations @tahirozgen! You have received a vote as part of @tahirozgen donation to this project.
I will be able to help more #minnows