Grand Central Terminal - NYC - Yazı Dizisi Bölüm 2

in #tr3 years ago (edited)

Merhaba arkadaşlar!

Yazının ikinci bölümüyle tekrardan birlikteyiz. Araya Christmas ve yılbaşının da girmesiyle uzunca bir mola vermiş olduk. Ben de fırsat bu fırsat Kaliforniya gezisi sıkıştırıverdim araya.Kaliforniya gezisinden bir kesit. Bunu da yazacağım günler gelir umarım :)
IMG_4847.JPG


Bu arada herkese mutlu yıllar diliyorum. Umarım sizler de benim gibi enerjinizi toplamış ve yeni yıla çok hazır bir şekilde girmişsinizdir.

Bu arada yılbaşında kayağa gitme kararı verdim ve bu karardan dolayı kendimi çok takdir ediyorum. Günü, akşam 10'a kadar dağda geçirdim ve sonrasında lokal bir bara gidip 3 zenci teyzenin genel olarak blues tarzında şarkılar sölemesiyle girdim yılbaşına. Çok da eğlenceli oldu. Herneyse, biz konumuza geri dönelim!

En son yazıyı şöyle noktalamışız...


Bu genel merkez 1871 yılında açılmış ve adına da Genel Merkez Depo yani ingilizce ismiyle Grand Central Depot denmiştir. Açıldığından 30 yıl sonrasında yeni bir ek depo inşaasıyla kapasitesi iki katına çıkmasına rağmen 4 katına çıkan tren trafiği yüzünden yeterli görülmemiş ve yeni adıyla bilinen Grand Central Station'ın inşaasına başlanmıştır.


1871 ve 1990larda Genel Merkez Depo.
Kaynak: gcthistory.com

Grand Merkez Depo 1871'de açıldığında 42. cadde şehir merkezine göre uzakta kalmaktaydı. Manhattan'ın bölgelerini downtown, midtown ve uptown olarak sınıflandırmak mümkün. Bu bölgeler arası geçişler çok net olmasa da şu şekilde sıralayabiliriz. Downtown 14. cadde ve altı, midtown 34 ile 59. caddeler arası, uptown ise 59 ve daha yukarısı. Fakat bu bölgelendirme merkez deponun ilk açıldığı zamanlarda biraz daha farklıydı. Yoğunluğun az olmasından dolayı 42. caddeye o zamanlar uptown (yukarı köy :) ) demek daha uygun olacaktır.

1913: Genel Merkez İstasyon.
Kaynak: shorpy.com

1900'lere gelindiğinde ise şehrin kuzeye büyümesi hızlanmış ve istasyon bu büyümeyle gelen ekstra yolculara hizmet vermekte zorlanmaya başlamıştır. 1913'te açılan Grand Central bu büyümenin meyvesi olmuş ve bölgenin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Grand Central Terminal basit bir tren istasyonundan daha fazlasıdır. İnsanlar istasyona yakın dükkkanlar, ofis binaları, oteller ve apartmanlar inşaa etmiş ve Grand Central Terminal bölgenin adeta kalbi konumuna gelmiştir.

İlk yapıldığında şehir merkezinden uzak bir yer olmasına rağmen kara delik gibi büyüyerek tabiri caizse adeta şehir merkezini biraz daha yukarı çekmiştir bu istasyon. Terminal Şehri adı altında binlerce konut satılmış ve etrafına adeta kendisi yeni bir şehir kurmuştur. 1920lerde inşaat sektörünün gittikçe yoğunlaşan ilgisi ekonomik kriz ile duraksamış fakat 2. dünya savaşı sonrasında tekrardan canlanmış.

Ayrıca istasyon çevresinde birbirinden güzel oteller görmek kaçınılmaz.

Terminal Şehri adı altında başlayan projenin sonucunda inşaa edilen Biltmore Otelinin 1914 yılındaki gazete ilanı
Kaynak: periodpaper.com

Tren istasyonları başka bir yerlere gitmek için yapılmıştır ama Grand Central benim için çoğu zaman son durak...

Sanatın da merkezi haline gelen istasyonda 1922-1958 yılları arasında sanat galerilerine ev sahipliği yapmış ve hatta 1987'de Philippe Petit bile gelip kablo üzerinde yürüyerek bir gösteri yapmıştır. Philippe Petit kimdir diyenler için link. Vay anasını bu adam neymiş diyenler için de filmi burada.

Sadece güzel günlerde toplanılan bir yer de değildir Grand Central. Amerika kederli günlerinde de burada bir araya gelmektedir. İnsanlar buraya savaş şehitlerini anmak için, Marin Luther King için veya 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler için de toplanmıştır.

Terminal box maçları, break dans ve birçok yarışmaya ev sahipliği yapmıştır. İçerisinde bir de ilk defa 1965'te açılan tenis klubüne rastlamak mümkün.

Bu kadar güzelliği bir araya getiren istasyon en kötü günlerini 1960 - 1970 yılları arasında yaşamıştır. Suç oranının artması ve ekonomik sıkıntılardan dolayı istasyonun yıkılması günleme gelmiş fakat bölge sakinlerinin inanılmaz direnişi sayesinde yıkılması engellenmiştir. New York'taki ünlü binalardan birisi olan MetLife binası az kalsın şu anki Grand Central arazisine yapılacakmış. İçerisinde sigara da içildiğinden dolayı bir zamanlarki şaşalı tavan siyah bir tabakayla kaplanmış ve istasyon resmen evsizlerin değişilmez destinasyonu konumuna gelmiştir.Manhattan Silüetinin simgelerinden biri haline gelen MetLife binası.
Kaynak: 6sqft.com


Şehrin bir diğer değeri olan Pennsylvania İstasyonu 1963 yılında yıkılmış ve bu da insanlara benzer bir kaderin Grand Central Terminalinin de başına geleceği şüphesini vermiştir. Bu tartışmalar 1978 yılına kadar devam etmiş ve sonunda Amerikan yüksek mahkemesi terminalin kent simgesi olduğunu ilan etmiş, yıkılmasını kanunen engellemiştir.

1982'de restorasyonuna başlanan terminale 12 milyon dolar harcanmış ve 1990'da yeni haliyle tekrar açılmıştır. Bugünlerde istasyon eski günlerine geri dönmüş tekrardan şehrin merkez ikonlarından olmayı başarmıştır.

Bu yazıyı da burada bitiriyorum şimdilik. 3. bölümde tekrardan görüşmek üzere.

Saygılarla,
@steinhammer

Sort:  

Herzamanki gibi harika bir yazı olmuş ellerine sağlık @steinhammer :)

Merhaba,

Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır.


Kürasyon kuyruğuna katılarak Steemit'te Türkçe yazılara siz de destek olabilirsiniz.

Sevgiler @trliste

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by steinhammer from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 18.03% upvote from @brupvoter courtesy of @steinhammer!


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Sneaky-Ninja-Throwing-Coin 125px.jpg
Defended (22.22%)
Summoned by @soteyapanbot
Sneaky Ninja supports @youarehope and @tarc with a percentage of all bids.
Everything You Need To Know About Sneaky Ninja


woosh

Congratulations @steinhammer! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 8000 upvotes. Your next target is to reach 9000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.65
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56766.96
ETH 4499.60
BNB 620.33
SBD 7.24