CS:GO Kullanılan Aktif Crosshair Kodunu Öğrenme

in #tr6 years ago

Aktif bir crosshairimiz var ve bunun kodlarını bir şekilde kaybettik ya da crosshairimizi görüp beğenen arkadaşımıza kodları vermek istiyoruz. Peki crosshairimiz ile ilgili bütün kodları eksiksiz nasıl bulacağız? Çok basit;

Hemen konsolumuzu açıyoruz ve "clear;find cl_cross;condump" yazıyoruz.

Evet altını çizdiğim satırdan anlaşılacağı üzere dosyamız "condump000.txt" adıyla oyunun kurulu olduğu dizinde oluşturuldu.

Oyunun kurulu olduğu varsayılan dizin olan > C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo adresine gidiyoruz ve dosyamızı buluyoruz.


İşte dosyamız burada. Bakalım;


İşte bütün crosshair kodlarımız ayrıntılı bir şekilde karşımızda. Bizim özelleştirdiğimiz crosshair değerleri, default değerleriyle birlikte verilmiş. Dilediğiniz gibi paylaşabilir ya da kaybetmemek üzere saklayabilirsiniz. Ancak oyun içi konsoldan "exec" komutuyla bu dosyayı çalıştıramazsınız. Kullanabilmek için tek tek komutları konsola yazmanız gerekmektedir...

Umarım faydalı olmuştur, herkese iyi oyunlar. 

Sort:  

hoşbuldum, teşekkür ederim :)

The @OriginalWorks bot has determined this post by @rasit to be original material and upvoted it!

ezgif.com-resize.gif

To call @OriginalWorks, simply reply to any post with @originalworks or !originalworks in your message!

Please note that this is a BETA version. Feel free to leave a reply if you feel this is an error to help improve accuracy.

hoşbuldum :)

Teşekkürler ☺️

ricalar (:

Merhaba @rasit,

Steem dünyasına hoşgeldiniz. Yeni bir kullanıcı olarak bilmeniz gereken
birkaç konuyu sizin için derledik.

Kullanım
İçerik üretirken dikkat edilmesi gerekenler
Botlar

Botlarda kullanmanız üzere size 0.002 SBD yolladım. Bazı botları kullanıp yazılarınıza oy almak için bu yazıyı okuyabilirsiniz.

Ayrıca, Steemit Türkiye discord sunucusu üzerinden bize anlık olarak ulaşabilir, tr topluluğuna aktif olarak destek verebilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Congratulations @rasit, you have decided to take the next big step with your first post! The Steem Network Team wishes you a great time among this awesome community.


Thumbs up for Steem Network´s strategy

The proven road to boost your personal success in this amazing Steem Network

Do you already know that awesome content will get great profits by following these simple steps, that have been worked out by experts?

Hoşgeldiniz 😊

Congratulations @rasit! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @rasit! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.33
TRX 0.12
JST 0.046
BTC 69323.82
ETH 3445.48
USDT 1.00
SBD 4.58