You are viewing a single comment's thread from:

RE: CS:GO Kullanılan Aktif Crosshair Kodunu Öğrenme

in #tr6 years ago

Merhaba @rasit,

Steem dünyasına hoşgeldiniz. Yeni bir kullanıcı olarak bilmeniz gereken
birkaç konuyu sizin için derledik.

Kullanım
İçerik üretirken dikkat edilmesi gerekenler
Botlar

Botlarda kullanmanız üzere size 0.002 SBD yolladım. Bazı botları kullanıp yazılarınıza oy almak için bu yazıyı okuyabilirsiniz.

Ayrıca, Steemit Türkiye discord sunucusu üzerinden bize anlık olarak ulaşabilir, tr topluluğuna aktif olarak destek verebilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 70910.93
ETH 3657.39
USDT 1.00
SBD 3.76