Akıl Oyunları - Amiral Battı

in #tr6 years ago (edited)


         Bugün sizlere amiral battı isimli oyun hakkında bilgiler vereceğim. Bu oyunu gazetelerde ya da dergilerde görmüşsünüzdür. Gemilerin belirli bir yüzeye yerleştirilmesine çalıştığımız bir oyundur bu. Amiral battı oyununda bizden istenen belirli bir büyüklükte kare bir tabloya gizlenmiş gemilerin yerlerini, satır ve sütünların altında verilen ipuçlarını kullanarak tespit etmemiz. Gemiler belirli büyüklükte bir tabloya yerleştirilir ve tabloların altındaki yazılara bakarak gemiler bulunmaya çalışılır. Bu gemiler yatay veya dikey olarak yerleştirilebilir. Gemiler birbirine çaprazdan da olsa değemezler. Bazı bulmacalarda ek olarak hücrelerden bazılarının içlerine deniz eklemektedirler. Bu hücrelere de gemiler yerleştirilmez. 

 Şimdi bir örnekle nasıl çözümlendiğini inceleyelim.

İlk olarak 0 (sıfır) rakamının bulunduğu satır ve sütunlara gemi parçası gelemeyeceği için bu satır ve sütunlara çarpı koyarak oyuna başlayabiliriz. 

 Aynı zamanda tablodaki deniz olan (taralı) kısımlara da bir gemi parçası ekleyemeyiz. 

Gemi gelebilecek tahmini yerlere de nokta işareti koyarak hamlelerimizi kolaylaştırabiliriz.


Bu şekilde sonuca kolayca ulaşabiliriz.

Buradan da 6x6, 8x8,  10x10, 12x12 ve 15x15 ebatlarında oyunlara ulaşabilirsiniz.

 
https://krazydad.com/battleships 

Sort:  

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 1.73% upvote!
I was summoned by @erhanulusoy. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

You got a 15.38% upvote from @nado.bot courtesy of @erhanulusoy!

Send at least 0.1 SBD to participate in bid and get upvote of 0%-100% with full voting power.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67706.99
ETH 3495.25
USDT 1.00
SBD 3.21