Kodu bir kere yaz, tüm mobil platformlarda çalıştır

in software •  3 months ago

ionic-framework-og.png
Source

Mobile uygulama geliştirmek isteyenler için en büyük handikaplardan biri, her platform için(Android, IOS, Windows, Blackberry) ayrı bir geliştirme ortamı ve dil öğrenmeleridir. Yapıları gereği, her platform başlı başına ayrı bir dünyadır. Bundan dolayı, belli bir hedef kitle seçilir ve ona göre uygulama yazılır.

Peki, yok mu bu işin kolay bir yolu? Bir uygulamayı tüm platformlarda ortak çalıştıracak bir yapı? İşte bu noktada, bu amaçla geliştirilmiş framework'ler devreye giriyor.

Şu an piyasada, en gözde hybrid mobil framework olarak Ionic göze çarpıyor. Tek seferde kodu yazıp diğer platformlarda çalıştırabiliyorsunuz. Üstelik bu platformlarda native dillerde değil(Android için java/kotlin veya ios için swift), web programlama üzerinden kodunuzu yazıyorsunuz. Bildiğimiz HTML ve CSS ile.

Uygulamayı şu adresten indirebilirsiniz.

iyi çalışmalar :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Very good publication, thanks for sharing.

·

Thank you for your interest :)

thanks for sharing.

·

You're welcome. Keep stay in follow ;)

İlgimi çekti. Amam nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Acaba bununla ilgili video dersler falan varmı?

·

Şu an kendi hazırladığım bir eğitim yok. Youtube'da bazı eğitimelr var. ayrıca, google'da aratınca bazı temel dersler de bulabilirsin. İleriki zamanlarda, kendim de hazırlamayı düşünüyorum.

·
·

Teşekkür ederim

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ionic yıllardır olan bir framework. ve nedense hiç ilgimi çekmedi bir ara native uygulama geliştirmek için Swifte bakmıştım hatta Kotline de.
Şimdi bu tarz frameworklarda sizden sadece HTML,CSS ve Javascript düzeyinde uygulama yazmaya yetiyor. Bunun çalışma şekli şu şekilde, sizin yazdığınız uygulamayı platformda bir webViewde çalıştırıyor yani telefonda browser’ı(tarayıcıyı) full screen kullanıyormuş gibi düşünebilirsiniz . Buda aşırı ısınma sorunları gibi başka sorunlarda görüntelenebiliyor.

Neyse güzel paylaşım olmuş bu arada stemitte ilk comment'im size henüz post atmadan gezinirken gördüm kendimi yazmaktan alı koyamadım. Kolaylıklar

·

@zifiri değerli yorumun içni teşekkür ederim. Evet, bu tarz framework'lerin kendine göre bazı aantajları olmakla beraber, cihaz kanaklarını tüketmede veya karmaşık işlevlerde(cihazın donanımlarına erişmek vs) yetersiz kalıyor.

Steemit'e de hoşgeldiniz diyorum, işiniz rast ola ;)

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 23.81% upvote!
I was summoned by @mahsumakbas. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?