Skąd Alexandria Ocasio-Cortez wzięła swoje bataty? - tłumaczenie artykułu Jeffreya A. Tuckera

in #polish5 years ago (edited)

Cześć!

Dziś na stronie Stowarzyszenia Libertariańskiego pojawiło się moje tłumaczenie artykułu Jeffreya A. Tuckera (steemitowy @jeffreyatucker), Skąd Alexandria Ocasio-Cortez wzięła swoje bataty?. Choć kontekst sprawy jest bliższy Amerykanom, wypowiedź tamtejszej najmłodszej kongresmenki, do której odniósł się Tucker, została odnotowana również przez polskie media. Możecie o niej przeczytać np. na stronie Rzeczpospolitej.

Tekst odnosi się do konkretnej instagramowej transmisji Ocasio-Cortez, ale jego przesłanie jest uniwersalne. Jeffrey Tucker odniósł się do sprawy z pewną dozą humoru, zwracając uwagę dosłownie na tło wypowiedzi kongresmenki. W duchu klasycznego eseju Ja, ołówek Leonarda E. Reada zauważył, jak wiele kapitalizmowi zawdzięcza również krytykująca go zwolenniczka "demokratycznego socjalizmu".

Zapraszam do przeczytania całości, a na zachętę przytaczam jeden z mocniejszych fragmentów artykułu:

Przyznam się bez bicia. Strasznie denerwuje mnie, gdy widzę ludzi cieszących się pełnią dobrodziejstw własności prywatnej, handlu, technologii i kapitalistycznych przedsięwzięć nawet wtedy, gdy niefrasobliwie proponują radykalne okrojenie właśnie tych praw, które przynoszą im tak duże materialne zadowolenie. Nie zastanawiają się nad tym, że ich ideologia może dramatycznie wpłynąć na przyszłość masowego dostępu do bogactwa, które tak beztrosko uznają za coś oczywistego.

Alexandria.png

Obrazek ze strony Stowarzyszenia Libertariańskiego

Tradycyjnie zachęcam do głosowania, udostępniania i komentowania. Polecam również dodanie mnie do obserwowanych.

Moje inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Sort:  

Zajęło to jednak wiele tysięcy lat rozwoju – kapitalistycznego rozwoju

Czy takie zdanie to nie jest nadużyciem, biorąc pod uwagę, że kapitalizm nie ma tysięcy lat? Tak więc nie wiem czy ten rozwój na całej długości był "kapitalistyczny".

Sądzę, że chodziło tu o szersze rozumienie "kapitalistycznego rozwoju", tj. rozwoju polegającego na akumulacji kapitału. Własność prywatna, dobrowolne wymiany oraz akumulacja kapitału występowały również tysiące lat temu, więc można mówić o kapitalistycznych elementach ery powszechnie uznawanej za przedkapitalistyczną.

Też tak to zrozumiałem, ale nie wiem jak dużo było takich kapitalistycznych elementów przed kapitalizmem, czy naprawdę odpowiadały za tak duży odsetek rozwoju przedkapitalistycznego, by móc ten rozwój też nazwać "kapitalistycznym". Tak tylko na głos się zastanawiam, bo za mało mam wiedzy, by jakoś stanowczo to ocenić.

W tym konkretnym przypadku autor zasugerował, co rozumie przez ten rozwój - wspomina o rozwoju "technologii produkcji statków oraz nakładów inwestycyjnych na eksploracje". Na pewno chodzi więc o rozwój oparty o akumulację kapitału.

Dear barcisz:

We are SteemBet, the next generation STEEM based gaming platform. We are honored to invite you to join our first fantastic dice game, which is just the beginning of SteemBet game series. Our dividend system has now launched. The prize pool has already accumulated 2,000 STEEM and more than 60 players have participated in staking mining token SBT. A huge reward of 40,000 STEEM is awaiting! Join us NOW with other 500 STEEM users to loot HUGE dividend reward!!

SteemBet Team

Official Website
https://steem-bet.com

Discord Server
https://discord.gg/95cBN3W

Telegram Group
https://t.me/steembet

Congratulations @barcisz! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 21000 upvotes. Your next target is to reach 22000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @barcisz! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 3 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66836.85
ETH 3510.92
USDT 1.00
SBD 3.19