Ivy : 아이비 선생님 (71)

gawanmomanngmabutiangmasamamasamaparinangmakikita angmasamabayaangmagpakasamapaangmatuwidbayaangmagpakatuwidpa lahatngmgabagayaygagawangmagkakalakipsaikabubuti

tagalangit Joined August 2016

Blog