Trele - Morele

in #pl-blog4 years ago (edited)

Wpis konkursowy

1.Jak to się zaczęło?

Rok temu, przez moje lustrzane odbicie.
Nie obserwuję jeszcze nikogo.

2.Twoje małe, drobne przyjemności.

Woda pitna i dach nad głową.

3.Kurs życia.

Chciałbym przyswoić "10 milionów cyfr rozwinięcia liczby pi" Martina Hablika

4.Fragment utworu muzycznego, dla którego warto żyć.

Porn Piece or the Scars of Cold Kisses - Ulver

5.Z czego jesteś dumny? Co Ci się ostatnio fajnego udało, przytrafiło, osiągnęło?

Podłałem kwiatka.

6.No dobra, życie to nie bajka.

Sport

7.Za jakie - na pozór banalne i niewinne pytanie, mógłbyś czasem zabić?

Brak.

8.Najciekawsza animacja, jaką ostatnio odkryłeś.

9.Ulubiony blog, strona w Internetach.

https://archive.org/

10.Motto życia.

"To żaden wstyd kiedy kuszę los
Nie lecą łzy kiedy gubię coś
Jedynie gdy zgubą jest człowiek…
Wtedy czuję cios"

11.Wymarzony hipek.

Delfin.

12.Jeden z najbardziej optymistycznych widoków, to:.....


(źródło: Nasa)

13.Ulubione zestawienie 2 kolorów.

Biało-czerwone.

14.Sytuacja, która robi na Tobie ogromne wrażenie.

Nie sytuacja, a ludzie - sawanci.

15.Masz tu na stole kartę kredytową bez limitu.

Samochód elektryczny.

16.Jeśli pierogi to tylko...?

Czyste i pachnące.

17.Niespełnione dotąd dziecięce marzenie to..

Zabawki.

Sort:  

Congratulations @dead.unicorn! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout
You received more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
SteemitBoard - Witness Update
Do not miss the coming Rocky Mountain Steem Meetup and get a new community badge!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

uu, jak lapidarnie. ale i soczyście.
(ocieka sarkazmem, ale to sam smak przecież)

i kawałek muzyczny - uwielbiam 🖤.
oraz cytat.

Congratulations @dead.unicorn! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 26915.07
ETH 1668.08
USDT 1.00
SBD 2.24