ျမကန္သာ

in myanmar •  3 months ago

... မဂၤလာပါ...
IMG_20180805_092407.jpg

လြန္ခဲ့ေသာ လ က ပုဂံေညာင္ဦးသို႔ ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ရာ
တူရြင္းေတာင္ စြယ္ေတာ္ျမတ္ေစတီကိုလည္း ဖူးေျမာ္
ခဲ့ပါတယ္။ ထို၌႐ွိေသာ ျမကန္ ကိုလည္း အမွတ္တရ
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူခဲ့ပါတယ္။
IMG_20180805_092535.jpg

ျမကန္ ဆိုသည္ကား...
ဟိုေ႐ွးအခါက ကဝအေက်ာ္အေမာ္တို႔ ကဗ်ာစပ္ဆိုရေလာက္
ေအာင္ သာယာလွပ ႐ွိခဲ့ဖူးသည္ကို ေအာက္ပါကဗ်ာအား
ဖတ္႐ႈ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ႏိုင္ေပမည္။
IMG_20180805_093032.jpg

#ျမကန္သာ

ျမကန္သာ
ေတာင္က်ေခ်ာင္းေတး
ေရဝင္ေျပးလွည့္ ေရေအးၾကည္စြာ
ကန္ပိုင္မာလ်က္ ၾကာေပါင္းထံုထံု
ငွက္မ်ိဳးစံုသည္ ဘံုဝတႎသာ
နႏၵာေပေလာ တူစြဟုတၱာ။ ။

ျမကန္ သည္ တစ္ဖက္ဆည္ကန္ ျဖစ္ေပသည္။
ယခု အခါတြက္ကား ျမကန္သည္ ေကာလ်က္႐ွိၿပီး
သစ္ပင္မ်ားစြာ ေပါက္ေရာက္လ်က္ ႐ွိေပသည္။
ယခင္ကေလာက္ ကန္ ႏွင့္တူစြာ မသာယာ႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္း
သဘာဝသစ္ပင္တို႔ျဖင့္ကား ေအးခ်မ္းသာယာ႐ွိလွေပသည္
တကား...
IMG_20180805_093052.jpg

ထို႔ေၾကာင့္ ဤတြင္ အမွတ္တရ ျမင္ၾကည့္စိမ့္ေသာငွါ
တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

မိတ္ေဆြအားလံုး ျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ၾကပါေစ...

@billionairehein

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ေသာ အမွတ္တရ

You got a 6.16% upvote from @emperorofnaps courtesy of @billionairehein!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

You got a 7.24% upvote from @dailyupvotes courtesy of @billionairehein!

သာယာလွပါသည္

·

ေအးခ်မ္းတယ္ဗ်

ႏွေမ်ာစရာ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ပါဘဲ

·

ဟုတ္တယ္ ခုလို မိုရာသီမွာေတာင္ ကန္ထဲ ေရမျမင္ရဘူး

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 9.23% upvote!
I was summoned by @billionairehein. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

Thank you so much for using our service! Congratulations! This round earned an ROI of 365.06% with total bids of: 0.199$

You just received 12.65% upvote from @onlyprofitbot courtesy of @billionairehein!

Want to earn more with us? Our APR can reach as high as
15% or more!

More portion of profit will be given to delegators, as the SP pool grows!

Comment below or any post with "@opb !delegate [DelegationAmount]" to find out about current APR, estimated daily earnings in SBD/STEEM

You can now also make bids by commenting "@opb !vote post [BidAmount] [SBD|STEEM]" on any post without the hassle of pasting url to memo!

* Please note you do not have to key in [] for the command to work, APR can be affected by STEEM prices

ခရီးလွိမ္ထြက္ေနရတာနဲ႔ ပုဂံေဆာင္းပါးၿပီးေအာင္မေရးႏုိင္ေသးဘူးကြာ

·

ေရးပါ ဆရာေရ...
ေဒသႏၱရ ေဆာင္းပါးက ဗဟုသုတ ရတယ္

You got a 9.35% upvote from @minnowvotes courtesy of @billionairehein!