Key To Secret (20)

in myanmar •  2 months ago

...မဂၤလာပါ...
orca-image-1529977165557.jpg_1529977165661.jpeg

ေနာက္ထပ္ စိတ္ကစားပြဲေလး ကစားရေအာင္
(ဒီတစ္ခုက စာေရးဆရာ အယ္လင္ကား ရဲ႕ အရက္ ျဖတ္ရန္ လြယ္ကူတဲ့ နည္း၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ Allen Carr မွ နည္းစနစ္ တစ္ခုအေပၚ အေျခခံထားပါတယ္)
သင့္ကိုယ္ပိုင္ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွ ေငြပမာဏ တရပ္ကို
ယူၿပီးေတာ့ အိမ္သာထဲ ပစ္ထည့္ေနတယ္လို႔
စိတ္ကူးပုံေဖာ္ေစခ်င္ပါတယ္။
ခု အဲဒါက စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္
ဆိုတာ ေသခ်ာေပါ့။
ဒါေပမယ့္ ဒီအရာလုပ္ေနျခင္းမွ သင္ မည္သည့္ ေသာကမွ
မေရာက္တာကို ေတြ႕ရပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့
ဘာျဖစ္ေနလဲဆိုတာ သင္ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ ရတဲ့ အေၾကာင္းပါ။
ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ သင္ သိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့
သင္လိုတဲ့ ဘယ္အခ်ိန္မဆို ေရေလာင္းခ်ေန တဲ့ ေငြကို
ရပ္ပစ္နိုင္တာကို သင္သိတာပါပဲ။
သင္ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသာကနည္းနည္း
ေလးပဲ။

ဒါေပမယ့္ လူအခ်ိဳ႕က သင့္ဆီ ေလွ်ာက္လာတယ္၊ သင့္ကို
အျပင္းအထန္တိုက္ခိုက္ၿပီးေတာ့ သင့္ပိုက္ဆံအိတ္ကို
လုယူတယ္ဆိုရင္ …
… ဘာမွေနာက္ထပ္ သင္ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရတာေၾကာင့္
ေသာက အေျမာက္အမ်ား ပိုေရာက္မွာပါ။
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေသာက ထုထည္ တစ္ခု
ကေတာ့ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ဘာျဖစ္
ေနတယ္ဆိုတာ သင္ သိေနဆဲမို႔ပါ …
… ၿပီးေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ေနလဲဆိုတာ သင္ သိပါတယ္ …
.. ဒါေပမယ့္ သိေပေသာ္လည္း သင့္ရဲ႕ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈႏွင့္
ေသာက တိုးလာခဲ့လိမ့္မယ္။

သင္လုံးဝ ထိန္းခ်ဳပ္မရေတာ့တဲ့ သင့္ေငြေတြ ပ်က္စီးခဲ့တာ
တစ္ခုခုကို ခု စိတ္ကူးပုံေဖာ္ၾကည့္ပါ။
သင့္ရဲ႕ ဘဏ္ၿပိဳလဲတာ သိသူျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။
ဒါေပမဲ့ သင့္ ဘဏ္ လက္က်န္ေငြစာရင္းကို သင္ စစ္ေဆး
ၾကည့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အရာရာဟာ လုံးဝကို ျဖစ္ၿပီးသြားၿပီ။
ဘာက ထိုအရာကို ျဖစ္ပြားေနခဲ့လဲဆိုတဲ့ စိတ္ကူး စိတ္သန္း
သင့္မွာ မရွိဘူး။ ဒီေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္း တဲ့ အျဖစ္
အပ်က္ အဆုံးသတ္ျဖစ္လိမ့္မယ့္အခါ…
… ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒါက သင့္ေၾကာက္႐ြံ႕မႈႏွင့္ ေသာကတို႔
မိုးထိျမင့္တက္သြားတဲ့ အခါမွာေပါ့။
သင္ဟာ လုံးဝထိတ္ထိတ္လန္႔လန္႔ျဖစ္သြားမယ္။
ဘာျဖစ္ေနတာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတာလဲ။ ငါဟာ
ပ်က္သုဥ္းေတာ့မွာလား။ ငါေဒဝါလီခံရမလား။ ငါဘယ္လို
ရပ္တန္႔ရမလဲ။

ခုသတိရပါ။ ဘယ္အခိုက္အတန္႔မွာမဆို သင္ေတြးျမင္
ေနတဲ့ အေတြးအေခၚေတြက အလြန္ ထူးျခားတဲ့ တခ်ိန္လုံး
တူညီတဲ့ျဖစ္ရပ္မွာ ဆြဲေဆာင္ ေသာ တုန္ခါႏႈန္းေတြကို
လႊင့္ထုတ္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ သင့္ရဲ႕ တုန္ခါႏႈန္းမ်ားကို ‘အရွိန္ျမႇင့္ တင္ျခင္း’ ႏွင့္ ပိုမိုတဲ့ အလွ်ံပါယ္ေပါႂကြယ္ဝျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္
ပီတိ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ေငြေၾကးတို႔မွာ စတင္ဆြဲယူဖို႔
ပိုအေရးပါဆုံး ေသာ့ခ်က္ မ်ားထဲက တစ္ခုက…
… ျဖစ္ပ်က္ခံစားေနတဲ့ စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕မႈကို ရပ္တန္႔ဖို႔ပါ။

ဆက္ရန္.....
Screenshot_2018_0702_090559.png

Original Ebook ... Manifestation Primer
www.manifestationmiracle.com

Original Author ... Heather Matthews

Translated by Hein Khant Maung
orca-image-1529224864173.jpg_1529224864253.jpeg

MSC - 193
@billionairehein

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ကိုဟိန္းကေတာ့ ဘုစ္တယ္ဗ်ိဳ႕

·

RP ႏွင့္ SP တိုး ဘုသည့္အက်ိဳးးး😁

·
·

ဘုႏိုင္တဲ့သူေတြလဲ ဘုၾကပါေစကြယ္ 😁

Thank you so much for using our service! Congratulations! This round earned an ROI of 3.76% with total bids of: 0.896$

You just received 11.23% upvote from @onlyprofitbot courtesy of @billionairehein!

Want to earn more with us? Our APR can reach as high as
15% or more!

More portion of profit will be given to delegators, as the SP pool grows!

Comment below or any post with "@opb !delegate [DelegationAmount]" to find out about current APR, estimated daily earnings in SBD/STEEM

You can now also make bids by commenting "@opb !vote post [BidAmount] [SBD|STEEM]" on any post without the hassle of pasting url to memo!

* Please note you do not have to key in [] for the command to work, APR can be affected by STEEM prices
·

Hello @onlyprofitbot plz refund my money I send your accounts 0.5 Steem but racived upvoted just 0.247 plz Refund my money

Posted using Partiko Android

You got a 9.63% upvote from @dailyupvotes courtesy of @billionairehein!

This post has received a 5.63 % upvote from @booster thanks to: @billionairehein.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 13.06% upvote!
I was summoned by @billionairehein. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of @youarehope and @tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works

You got a 4.47% upvote from @emperorofnaps courtesy of @billionairehein!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

You got a 9.97% upvote from @minnowvotes courtesy of @billionairehein!

Congratulations @billionairehein! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

မွတ္လို ့မကုန္
ေခါင္းကေသးေသးေလး
မွတ္ရတာကန္ထြက္ကုန္ပါပီ

·

သလဲသီးေလးေတြလို အကန္႔အကန္႔နဲ႔ မွတ္လို႔ရေတာ့ဘူးလား😁😁😁

အစ္‌ကို‌ေရ တစ္‌ခု‌ေလာက္‌ အႀကံ‌ေပးၾကည္‌့မယ္‌‌ေနာ္‌။ ဘာသာျပန္‌တ့ဲ‌ေနရာမွာ သူ႔အတိုင္‌း ဒဲ့ဘာသာမ ျပန္‌ဘဲ အစ္‌ကိုနားလည္‌သလိုဆီ‌ေလ်ာ္‌‌ေအာင္‌ ျပန္‌ရင္‌ ပို‌ေကာင္‌းမယ္‌။သူတို႔ ‌ေရးနည္‌းန႔ဲ ကြၽန္‌‌ေတာ္‌တို႔ ျမန္‌မာစာဖတ္‌ပရိတ္‌သတ္‌‌ေရးနည္‌းန႔ဲ မတူရင္‌ ဖတ္‌ရတာ ‌ေထာက္‌‌ေနမိတယ္‌။အစ္‌ကိုက Eng ‌ေကာင္‌းတာဘဲ ျမန္‌မာမုွ ျပဳလိုက္‌ရင္‌ ပို‌ေကာင္‌းမယ္‌ထင္‌လို႔ပါ။အစ္‌ကို႔ စာ‌ေရးစြမ္‌းရည္‌လည္‌း တိုးတက္‌လာတာ‌ေပါ့။မွားတာရိွရင္‌ ခြင္‌့ႊတ္‌‌ေနာ္‌ ကိုဟိန္‌း။

·

ဟုတ္ပါတယ္... အခ်ိန္ သိပ္မေပးႏိုင္ေတာ့လို႔ ျပန္ထားတဲ့ အတိုင္း တက္ေနတာ...
စာအုပ္ထုတ္ဖို႔ ဆိုရင္ေတာ့ ျပန္ျပင္ေရးရမွာပါ
ေက်းဇူးပါ

·
·

@mahaw ေျပာသလိုအျကံေပးမလို ့ပဲ ကိုဟိန္းေရ နားလည္ေတာ့မလိုလိုနဲ႕ ျပန္လည္သြားတယ္ စာကျကားထဲ ေထာက္ေနေတာ့ အစပ္အဟပ္မမိသလိုျဖစ္သြားတာ

·
·
·

ေ႐ွ႕ကၿပီးခဲ့တာပါ ျပန္ျပန္ဖတ္ေပးရင္ေတာ့ ပို႐ွင္းပါမယ္ ဘုရား

​ေကင္​းတယ္​ဗ်ာ အသိတခုတိုးပါတယ္​ဗ်ာ

·

အသိတစ္ခု တိုးတယ္ဆိုလို႔ ဝမ္းသာမိပါတယ္ဗ်ာ

မွတ္​သားစရာ​ေတြပါပဲ။

·

မွတ္သားလိုက္ၿပီလားဗ်ာ

အစ္ကုိေရ နွစ္ခါေလာက္ေတာ့ျပန္ဖတ္လုိက္ရတယ္ဗ်ာ။စာက အေတြးအရမ္းဆန္ေနသလားဆုိျပီး ျပန္ဖတ္တာပါ။ကုိယ္ျဖစ္တဲ႔အေျခအေနအေပၚမူတည္ျပီး စိတ္ရဲ႕လႈိင္းေတြကုိ သတိနဲ႔ ျမင္နုိင္သိနုိင္ဖုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ဖို႔ ေတြးခုိင္းတာလားအစ္ကုိ။ဆက္အားေပးမယ္ဗ်ာ။

·

ျဖစ္ခ်င္ရခ်င္တာႏွင့္ ပက္သတ္ၿပီး စိုးရိမ္ေသာက မထား႐ွိဖို႔ပါ...

@billionairehein has set 0.010 STEEM bounty on this post!
logo_for-light-bg_1000.png

Bounties are a new way you can earn rewards irrespective of you Steem Power. Go here to learn how bounties work.

Earn the bounty by commenting what you think the bounty creator wants to know from you.

Find more bounties here and become a bounty hunter.

Happy Rewards Hunting!

·

@billionairehein has added 0.010 STEEM of bounty on this post!

·

@billionairehein has added 0.010 STEEM of bounty on this post!

·

None has won the bounty reward!

ကိုယ့္ပိုက္ဆံကို အိမ္သာထဲပစ္ထည့္တယ္ဆိုတ့ဲ အေတြးေလးေကာင္းတယ္ တစ္ခုခု အပိုသံုးမိေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေတြးသင့္တယ္

·

ကိုယ့္အေတြးႏွင့္ကိုယ္ေတာ့ ဟုတ္ေနတာပဲ
ေက်းဇူးပါဗ်ာ

ဘို႔ေဒကလည္း စံုနာပဲ။
အားက်တယ္ဗ်ဳိ႕

·

မေတာက္တေခါက္ေလးပါကြာ

နားလည္ေအာင္ေတာ့ ႀကဳိးစားရအုံးမယ္ ကုိဟိန္းေရ

·

ႀကိဳးစားေလ ႐ွဳတ္ေလ ျဖစ္ေနဦးမယ္

ဒီစာေတြဖတ္ပီး Mdy ကေကာင္ေတြလုေနၾကတာ ဒီေကာင္ေတြအဆင့္ေတာ့ျမင့္တယ္ ေနာ္ ကုိဟိန္း လုရင္ အလုခံရတဲ့သူ လန္႔တတ္ေၾကာင္းသိနာ

·

ဟုတ္တာေပါ့ ဦးစိုးရာ...
အဲဒါေတြက စိုးရိမ္ေသာက ဗ်ာပါဒ မ်ားစရာေတြပါ
စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြ မရမွာကိုေတာ့ ပူေဆြးစရာ မလိုဘူးေပါ့

·
·

ပူပါဘူး

ဆက္​ဖတ္​ဖို႔​ေမ်ာ္​​ေနပါ့မယ္​....

·

ေက်းဇူးပါ

ေသာက မမ်ားသင့္ပါေၾကာင္းေပါ့ေနာ္

·

ေကာင္းတယ္ ကိုဟိန္းေရ

·

ေက်းဇူးညီ

I most say that this is the first time that i see this language OMG it is beatifull and amazing,

Thank you

·

My mother language is Burmese (Myanmar).
Nice to meet you. Thank you.