ဒီတစ္မိုး တိုးလို႔ ေပ်ာ္ေနၿပီ

in myanmar •  5 months ago

... မဂၤလာပါ ...
orca-image-767366725.jpeg

ခ်စ္လာကတည္းက ခြဲခြာ ကြဲကြာ ေဝးေနရခ်ိန္ေတြပဲ
မ်ားခဲ့ၾကရတယ္... မႏွစ္က မိုးဦးအစမွာေတာ့ ရာသက္ပန္
ေရႊလက္တြဲ ျမဲတူေနၾကဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး
ေရႊဂေဟဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္...

ဒီတစ္မိုး တိုးလို႔ေပ်ာ္ေနၿပီ

ဒီတစ္မိုး...
တိုးလို႔ ေပ်ာ္ေနၿပီ မဟုတ္လား
မုန္တိုင္းထန္ၿပီးရင္
ေလေျပေလညွင္းတို႔ အလွည့္ေပမို႔
တို႔ေတြ .....
ေဝးရက္ေတြ အဆံုး
အျပံဳးပန္းေတြ ေဝသီလို႔
ညီညာတဲ့ လမ္းအသြယ္မွာ
မပန္း ဘယ္ညာ ညီတူ ေလွ်ာက္လို႔
ႏွစ္ေယာက္ခရီး နီးၾကၿပီေလ
ေမတၱာစစ္စစ္ သစၥာအႏွစ္ႏွင့္
ခ်စ္လာခဲ့ေလေတာ့
အခ်စ္ေရ...
ဒီတစ္မိုး
တိုးလို႔ ေပ်ာ္ေနၿပီ 😁😁😁

Hein Khant Maung

မိတ္ေဆြအားလံုး ျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ၾကပါေစ...
orca-image-1529224864173.jpg_1529224864253.jpeg

@billionairehein

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thank you so much for using our service! Congratulations! This round earned an ROI of 57.76% with total bids of: 0.591$

You just received 12.46% upvote from @onlyprofitbot courtesy of @billionairehein!

Want to earn more with us? Our APR can reach as high as
15% or more!

More portion of profit will be given to delegators, as the SP pool grows!

Comment below or any post with "@opb !delegate [DelegationAmount]" to find out about current APR, estimated daily earnings in SBD/STEEM

You can now also make bids by commenting "@opb !vote post [BidAmount] [SBD|STEEM]" on any post without the hassle of pasting url to memo!

* Please note you do not have to key in [] for the command to work, APR can be affected by STEEM prices

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 6.98% upvote!
I was summoned by @billionairehein. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

You got a 9.95% upvote from @minnowvotes courtesy of @billionairehein!

You got a 4.56% upvote from @emperorofnaps courtesy of @billionairehein!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

You got a 6.58% upvote from @dailyupvotes courtesy of @billionairehein!

ကဗ်ာေလးကို တစ္ကယ္ျကိုက္တယ္ဗ်ာ Goodတယ္