Заека и охлюва

in #life6 years ago

Едно полезно видео за това как трябва да се вземат определени решения. Кога да действаме веднага и кога да бъдем търпеливи.

Sort:  

Great post!
Thanks for tasting the eden!

This post has received a 4.13 % upvote from @boomerang.

You got a 19.74% upvote from @minnowvotes courtesy of @iliyantsvetanov!

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 3.23% upvote!
I was summoned by @iliyantsvetanov. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

така, така - какви зайци бяхме за спийда :)

На кое викаш спийда?

на speedflow

Може да се окаже сполучливо защото не очакваме много от него

можеше, ама надали :)

На макро, на микро, но когато човек е предизвикан от обстоятелства и хора, колкото и да знае, че трябва да бъде търпелив, просто действа. И после може да съжалява.

Тези тренери не разбраха ли, че няма рамка.

Страхотно

има смисъл

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 38769.31
ETH 2094.75
USDT 1.00
SBD 5.63