Лежерно

in #life6 years ago

Ето че почивните дни отново дойдоха. Събота и неделя е времето за най-любимите ни хора и най-любимите ни неща. Едно кратко видео на другаря Тонкин в което говори за почивката, възстановяването, хобита и все неща в тоя ред на мисли. Използвайте почивните дни пълноценно, правете нещата които обичате и се заредете с положителна енергия.
Приятен, слънчев и усмихнат уикенд ви желая, банда!

Sort:  

Особено лятото, редуваме почивка, почивка и малко работа,за да има за всеки ден.

Много е полезен Юли.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg

Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 4.68% upvote!
I was summoned by @iliyantsvetanov. I have done their bidding and now I will vanish...


woosh

A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.


Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

Hi LOVE YOUR POST MAN!!! LIKE MY POST TOO!!!!! HERE IS THE LINK: https://steemit.com/bots/@abusereports/last-minute-upvote-list-2018-05-02

This post has received a 3.76 % upvote from @boomerang.

You got a 30.30% upvote from @dailyupvotes courtesy of @iliyantsvetanov!

Please upvote this comment to support the service.

You got a 30.06% upvote from @nado.bot courtesy of @iliyantsvetanov!

Send at least 0.1 SBD to participate in bid and get upvote of 0%-100% with full voting power.

You got a 24.39% upvote from @minnowvotes courtesy of @iliyantsvetanov!

Release the Kraken! You got a 32.79% upvote from @seakraken courtesy of @iliyantsvetanov!

This post has received a 31.25% upvote from @aksdwi thanks to: @iliyantsvetanov.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 41980.10
ETH 2243.22
USDT 1.00
SBD 5.20