Каквото посееш, това ще пожънеш

in #life6 years ago

Има фундаментални закони и принципи в живота ни и във вселената. Можем да ги игнорираме, можем да се правим че не съществуват, можем дори да не осъзнаваме че ги има. Това няма абсолютно никакво значение. Те са там и работят.
Едно от любимите ми видеа което си пускам периодично и всеки път ме зарежда. Гласът също е много приятен и въздействащ.

Sort:  

Интересно филмче.

Аз съм го гледала и е много полезно филмче трябва всеки да го гледа🙂👍🍀

Интересно!

Това видео е много старо и е много, много мотивиращо. Въпросът тук е в непостоянството ни да следваме посоката и обстоятелствата, които понякога ни притискат толкова,
че забравяме, че не от тях, а от нас самите зависи реалността.

This post has received a 6.26 % upvote from @boomerang.

Great post!
Thanks for tasting the eden!

This post has received a 1.17 % upvote from @booster thanks to: @iliyantsvetanov.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 4.86% upvote!
I was summoned by @iliyantsvetanov. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 43806.95
ETH 2247.56
USDT 1.00
SBD 5.04