Да имаш пари и да не можеш...

in #life6 years ago

Другаря Тонкин отново е в играта:

Sort:  

You got a 13.00% upvote from @dailyupvotes courtesy of @iliyantsvetanov!

Please upvote this comment to support the service.

Great post!
Thanks for tasting the eden!

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 5.05% upvote!
I was summoned by @iliyantsvetanov. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

:) парите са нищо, приятелите са всичко

This post has received a 3.53 % upvote from @booster thanks to: @iliyantsvetanov.

Не всичко е пари

Рядко го гледам, но ми харесва неговия съвсем обикновен разговорен език, с който обяснява нещата, които всъщност всички знаем, само че не разсъждаваме върху тях и не говорим за тях. Това е разликата. Но той си изкарва хляба по този начин и разбира се, че ще трябва да им прави разбор и да ги обяснява на тези, които са отишли на семинарите му.

Юли е много ценен!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 38719.85
ETH 2092.21
USDT 1.00
SBD 5.58