London today

in #life5 years ago (edited)

Ей така си се разхождат рано сутрин лисиците из Лондон

Sort:  

Много е сладка, но май е ранена :(

Понакуцва май с лявото задно краче

Явно са свикнали с хора,не се плаши:)

точно като бездомните кучета тук, но от моя гледна точка си е екзотика де

явно някой я е сритал

Едва ли. Тук отношението към животните е съвсем различно. Те и за това така спокойно се разхождат

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 4.86% upvote!
I was summoned by @iliyantsvetanov. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

Браво на теб но тя май не желае да е снимаш🙂🍀👍

Great post!
Thanks for tasting the eden!

This post has received a 2.91 % upvote from @boomerang.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 39529.98
ETH 2154.24
USDT 1.00
SBD 5.25