r10

in #hede-io6 years ago

türkiyenin en büyük webmaster forumları arasında yer alan bir forum sitesidir. forum sitesi oldukça kullanışlı ve köklüdür. r10 platformu yüzbinlerce webmastertarafından kullanılıp aktif bir ticaret merkezi haline gelmiştir. r10 içerisinde bulunan forumlar sayesinde onlarca soruna anında cevap bulabilir, ürünlerinizi satabilirsiniz.

r10 platformuna kayıt olabilmeniz için referans kodu gereklidir. köklü kullanıcılar sizlere referans olabilir yada site yetkilileri sizleri forum için yeterli bulursa referans kodu gönderebilir. webmasterlerin kesinlikle bulunması gereken forumlardan birisi olduğunu düşünüyorum.

Görsel Kaynak


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about r10.

Sort:  

Congratulations @cyberyunus! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Play-off for third result


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Well done @cyberyunus! You successfully guessed the match result.

Finals - France vs Croatia
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Final results coming soon


Did you like the SteemitBoard World Cup Contest?
Vote for @steemitboard as a witness and get one more award!

Congratulations @cyberyunus! You have received a personal award!

SteemitBoard World Cup Contest
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @cyberyunus! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

fazla referans kodunuz var mı acaba :D

Bakıyım varsa Discorddan sana ulaşayım :)

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 69121.30
ETH 3739.33
USDT 1.00
SBD 3.75