Kelebihan dan Kekurangan Glibenclamide

in #esteem4 years ago

image
DM (diabetes) terdiri dari 2 jenis, iaitu jenis 1 dan 2. DM jenis 1 berlaku kerosakan pada organ pankreas sehingga tidak boleh menghasilkan insulin, sedangkan DM jenis 2 pankreas normal menghasilkan hormon insulin, namun jaringan tubuh tidak sensitif terhadap insulin tersebut.
image
Diabetes mellitus (DM) ada pelbagai kelas, salah satunya ialah kumpulan sulfonylurea di mana cara kerjanya adalah untuk merangsang pankreas untuk mengeluarkan insulin. Insulin hormon ini berfungsi untuk menurunkan paras gula darah dengan membawa glukosa (gula) ke rangkaian sebagai sumber tenaga. Ubat golongan ini hanya boleh dipergunakan pada DM jenis 2. Disebabkan ubat golongan sulfonilurea meningkatkan hormon insulin, maka dapat berisiko menimbulkan kesan samping hipoglisemia (penurunan kadar gula darah dibawah normal) terutama pada pesakit DM usia lanjut serta gangguan fungsi buah pinggang. Kedua-dua keadaan memerlukan perhatian khusus.

Matlamat rawatan kencing manis jenis 2 adalah menjaga kadar gula dalam darah normal dan juga mencegah komplikasi.
image
Berdasarkan kajian, penggunaan glibenklamid tidak digalakkan untuk pesakit gangguan fungsi buah pinggang disebabkan kesan kerja yang jangka panjang sehingga meningkatkan risiko hipoglisemia berbanding dengan jenis sulfonilurea lain seperti glipizide dan glikuidon. Di samping itu, pada orang tua, glibenclamide mempunyai risiko hipoglikemia yang lebih tinggi daripada strain lain.
image
Semua ubat golongan sulfonilurea bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah, menurunkan HbA1c (gula yang terikat pada eritrosit / sel darah merah) dan dianjurkan untuk pesakit DM yang mempunyai tubuh cenderung untuk kurus kerana dapat meningkatkan berat badan. Ubat glibenclamide digunakan sekali sehari kerana mereka mempunyai kesan jangka panjang, harganya cenderung lebih murah, lebih mudah diperolehi, berbanding dengan jenis ubat sulfonylurea yang lain.

Sort:  

Congratulations @veronicaver! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 900 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new Steemfest³ Award is ready!
Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @veronicaver! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @veronicaver! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19221.04
ETH 1334.90
USDT 1.00
SBD 2.48