လုပ်လုပ်ခြင်း၏နှစ်ဖက်

in #esteem6 years ago

တဦးတည်းလက်တွင်, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏သည်, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကအရေးမအဖြစ်ပယ်ချထားသည်။ ကျွန်မတစ်ဦးချင်းစီကိစ္စကိုဖြေရှင်းချက်၏ထိရောက်မှုကိုရည်မှတ်မူရင်းအတွေးတောင်းဆိုကြောင်းထင်ပါတယ်။ လုပ်လုပ်ခြင်းလေ့တယောတာဝန်ဖြေရှင်းပေးရန်အသုံးပြုသည်။ ဘုံစကား "နှစျလကျကိုတစျခုထက် သာ. ကောင်း၏။ " ဒီရောဂါအများစုအတွက်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်သည်သော်လည်းဖြစ်ပါသည်, ဒီကြေညာချက်လိုက်ဖို့မဖြစ်သည့်အခါအခွအေနရှိပုံရသည်။

image

ငါ့အသက်ကိုအများစုအဘို့, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုငါပျော်မွေ့သည့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခဲ့: ဘောလုံး, ဘောလုံး, ဟော်ကီ, စစ်တုရင်, ပညာရေး, ဂီတ, အလုပ်, နှင့်ပိုပြီး။ တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောစစ်တုရင်အဖြစ်ဒီဂိမ်းထဲမှာတစ်ဦးတည်းကစားနေသည်တောင်မှလျှင်, အပိုင်းပိုင်းအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအောင်ပွဲရရှိမှုမှသော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ငါပြိုင်ပွဲစစ်တုရင်ကစားသမားတုန်းကငါ့အအဓိကရည်မှန်းချက်အတူတကွ-တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခုခံကာကှယျနှင့်ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားရာထူးဖြည့်စွတ်ကြောင်းနည်းဗျူဟာနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်လိုင်းများတလျှောက် အလုပ်လုပ်ခံရဖို့ငါ့အလိုရှိသမျှကိုအပိုင်းပိုင်းအဘို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဘောလုံးကစားသမားဖြစ်စဉ်အခါ, ငါလယ်ပြင်ပေါ်တစ်ဦးချင်းစီအနေအထားအရေးကြီးသောခဲ့ကြောင်းခံစားရတယ်။ ငါသည်ငါ့ဘက်ရဲ့ပန်းတိုင်လာမယ့်ပျက်ပြားတိုက်ခိုက်ရန်ကာကွယ်ရေးကစားရန်ကိုချစ်၏။ တစ်ဦးရန်လိုရှေ့ဆက်ရပ်တန့်များ၏ခံစားချက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အများဆုံးစိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်သောငါ၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုပ်ဖို့ပံ့ပိုးများ၏စိတ်ဓါတ်များဖြစ်ခဲ့သည်။ ပင်စာရေးဆရာအဖြစ်ငါတုံ့ပြန်ချက်များနှင့်အားပေးမှုများအတွက်မှီခိုဖို့အသိုင်းအဝိုင်းရှိခြင်း, ငါ့ကဗျာ, ပုံပြင်များနှင့်စာစီစာကုံးနှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်ငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း၌ငါ့ကိုအထောက်အကူနားလည်ပါသည်။ ငါ၏အထုတ်ဝေအလုပ်အများစုဟာငါ့အရွယ်တူချင်းအားဖြင့်ကျော်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး, သူတို့၏အကူအညီမပါဘဲငါ့အစာအရေးအသားအတွက်အမှားတွေတန်ချိန်ရှိခဲ့ပါလိမ့်မည်။

ကျနော်တို့တကမ္ဘာလုံးမှာကြည့်ရှုလျှင်, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအမှုတို့ကိုပြုရရန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများစီမံကိန်းများပြီးစီးရန်အသင်း မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကရဲတပ်ဖွဲ့မှုခင်းကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အရာရှိများ designated သိရသည်။ ဥပမာပေါ်နှင့်ပေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအချက်သည်ကမ္ဘာ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက်အသင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအတွင်းပြေးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တောင်မှကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများစစ်တွင်ပါဝင်ရန်အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်, ကုန်သွယ်ရေး, မူဝါဒကိစ္စများဖြေရှင်းရေးနှင့်ပိုပြီး။

Sort:  

Congratulations @minthike! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @minthike! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @minthike! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @minthike! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @minthike! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51092.16
ETH 2943.67
USDT 1.00
SBD 4.24