steem ve steemit nedir:steem bir tavuktur+ [Cointurk 9. Projesi]

in #cointurk5 years ago

iyi geceler
herkes kendince bir tanımlama yapıyor bende bu kervana katılayım dedim
Steemit blockchain sistemini kullanan yeni nesil bir sosyal medya platformudur.
Steem ve sbd ise bu medya platformunun kripto paralarıdır

Peki steemit,steem ve SBD nedir

Aslında çok basit

Bu steem sisteminde ilk defa giren bir kullanıcı plankton sahibi olduğunu sanır ama bizler aslında bir tavuk sahibi oluyoruz.

Bu tavuğu ne kadar beslersek(postla veya steem coinle).Ve ortaya çıkan ürünle yani yumurta (SBD ve steempower) kazanıyoruz.

Biz bu tavuğu ne kadar beslersek o kadar çok ürün elde ederiz.Ve o ürünü ister tekrar tavuğumuzu besler gelişmesini sağlarız.Ya da satar reel paraya çeviririz.

Tabi bu tavuk piyasası ne kadar çok değerlenirse ürünlerimizden o kadar çok para kazanır ihya oluruz.

Bu dünya büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.Yeni çiftlikler kuruluyor(dmania,utapian,busy.. vs)

Sizde çiftlikler kurabilir veya altın yumurtlayan tavuğunuz ile gelir elde edebilirsiniz.

saygılar sevgiler.

009.JPG
photo link

Sort:  

güzelmiş. elinize sağlık.)

You are right, in order to succeed it is important to create connections. Best wishes!

Congratulations @sozdemir! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

i am a trader, I know about coin trend , i know steem,sbd,

Hola amigos, que interesante enterarme de estas maneras nuevas de trabajar. A penas estoy empezando y me vendría bien que escucharan mis videos. Soy pianista. En eso is tengo bastante tiempo.- Saludos! https://steemit.com/classical-music/@caripiano/winter-wind

Congratulations @sozdemir! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

Introducing SteemitBoard Ranking

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @sozdemir! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 6000 upvotes. Your next target is to reach 7000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!


Congratulations @sozdemir!
You raised your level and are now a Dolphin!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16578.73
ETH 1217.19
USDT 1.00
SBD 2.18